De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de statushouder

Een ontwerponderzoek naar handvatten voor maatschappelijk werkers om de zelfredzaamheid van de statushouder te vergroten binnen de achttien maanden begeleiding van VluchtelingenWerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de statushouder

Een ontwerponderzoek naar handvatten voor maatschappelijk werkers om de zelfredzaamheid van de statushouder te vergroten binnen de achttien maanden begeleiding van VluchtelingenWerk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2023). Vanaf dat moment heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over het inburgeringsproces van statushouders. Voor de wetswijziging had VluchtelingenWerk nader te benoemen VW de taken op zich voor het integratie en participatieproces. Deze nieuwe wetgeving heeft de mogelijkheid tot samenwerking met ketenpartners met zich meegebracht.

Binnen de organisatie VW zijn de maatschappelijk werkers vrijwilligers of stagiaires. Met regelmaat worden er bij statushouders taken uit handen genomen terwijl dit niet nodig is. Daarnaast bezitten de ketenpartners zoals Werkplein en Neie Noaber een mate van professionaliteit die ingezet kan worden voor het zoeken naar o.a. (vrijwilligers)werk. Het doel van dit onderzoek is de maatschappelijk werkers van VW Tynaarlo handvatten bieden om de zelfredzaamheid van de statushouder te vergroten binnen de achttien maanden begeleiding.

Gaandeweg het onderzoek is er duidelijk geworden dat de organisatie gebaat is bij een verduidelijking van de taken passend bij de disciplines. Een nauwe samenwerking kan bijdragen in maatwerk voor de statushouders. Na overleg en het laten invullen van een enquête is inzichtelijk geworden wat de ontwerpeisen zijn. Door het ontwerpen van een poster is de taakverdeling voor de maatschappelijk werkers en het begeleidingsproces voor de statushouders visueel weergegeven. Of de poster het gewenste effect heeft moet uit de praktijk blijken.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerVluchtelingenWerk Tynaarlo
Datum2023-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk