De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

AlleGanze, de drugs editie van Ganzenbord

Schep een band: Het bevorderen van een diepergaande connectie tussen studenten, het opstarten van gesprekken over hun onderlinge relaties en het synthetische drugs gebruik

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

AlleGanze, de drugs editie van Ganzenbord

Schep een band: Het bevorderen van een diepergaande connectie tussen studenten, het opstarten van gesprekken over hun onderlinge relaties en het synthetische drugs gebruik

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het lectoraat, als opdrachtgever, heeft verzocht om de ontwikkeling van een tool of
instrument dat jongeren bewust maakt van de complexe maatschappelijke uitdagingen die gepaard gaan met synthetische drugs. Hier kwam het volgende doel uit voort: ‘Het
bevorderen van een diepergaande connectie tussen studenten, het opstarten van
gesprekken over hun onderlinge relaties en het synthetische drugsgebruik’. Met dit doel werd
er om gedragsverandering gevraagd, daarom hebben de onderzoekers ervoor gekozen om de Theory of Planned Behaviour (TPB) toe te passen om gedragsverandering te beïnvloeden (Ajzen, 1991). Het onderzoek is uitgevoerd met de Design Thinking Methode, deze methode biedt de mogelijkheid om de doelgroep direct en actief te betrekken bij het ontwikkelen van een tool (van Zeeland, 2022). Hierdoor kan de tool specifiek worden afgestemd op de belevingswereld en behoeften van de studenten, waardoor deze meer impact kan hebben.
Hier is de volgende Hoe Kunnen We vraag voor opgesteld: ‘Hoe kunnen we bijdragen aan het vervullen van de behoefte van studenten naar een diepergaande connectie, het
opstarten van gesprekken over hun onderlinge relaties en het synthetische drugsgebruik, door middel van een tool?’
De HKW-vraag werd beantwoord aan de hand van focusgroepen en literatuuronderzoek. Het onderzoek begon met de empathize- en define-fase, gericht op het begrijpen van studenten hun motieven, gevoelens en perspectieven met betrekking tot designerdrugsgebruik. Uit de verkregen informatie vanuit de focusgroep en literatuur komen drie persona’s (De Jonge,
2021) naar voren die de studenten kenmerkend maakt. Uit de persona sociale alcohol en
drugsgebruiker, is naar voren gekomen dat de gebruiker voornamelijk gebruikt in een sociale
omgeving. In de focusgroep speelt de factor “erbij horen” een belangrijke rol, de deelnemers
ervaren dan ook een sociale norm om wel te gebruiken. Sommige deelnemers twijfelen over
de connectie en oprechtheid van het contact dat ze hadden toen ze onder invloed waren. Dit
motief past goed bij de ‘subjectieve norm’ van de TPB. Uit de persona stimulerende
drugsgebruiker is naar voren gekomen dat de gebruiker zich richt op langer doorgaan, helpt
bij ontnuchteren van te veel alcohol en het helpt voor het verhogen van het energielevel.
Deze kenmerken zijn ook naar voren gekomen in de focusgroep. Dit motief past goed bij de
‘waargenomen gedragscontrole’ van de TPB. Uit de persona coping gedreven gebruiker is
naar voren gekomen dat de gebruiker is gericht op het ontvluchten van negatieve gevoelens,
stress of depressie. De deelnemers gaven aan soms negatieve gevoelens van somberheid
of vermoeidheid te ervaren. Dit wekte de neiging op om alcohol en designerdrugs te
consumeren. Dit motief past goed bij de ‘attitude’ van de TPB.
In de ideate-fase werden doelen opgesteld voor richting, impact en om gehoor te geven aan
de wens van de opdrachtgever. Samen met een focusgroep zijn ideeën gegenereerd en
geïdentificeerd op basis van weinig effort en maximale impact. Het 'variant op Ganzenbord'
werd gekozen als het meest geschikte idee om uit te werken in een prototype, omdat uit
onderzoek is gebleken dat bordspellen kunnen bijdragen aan een onderlinge diepergaande
connectie (Bos, 2023). Het resulterende prototype genaamd "AlleGanze" heeft als doel
connecties te verdiepen, kennis over middelen uit te breiden en zelfreflectie te stimuleren
door middel van gecategoriseerde vragen. De vragen zijn erop gericht om het gesprek
tussen spelers over deze onderwerpen op gang te brengen en te stimuleren. Er zijn vragen
opgesteld die factoren van de TPB, persona's en de doelen van de impact ladder
aanspreken.
Dit onderzoek biedt een grondige aanpak om een tool te ontwikkelen. Om de
betrouwbaarheid van de tool te vergroten zou het waardevol kunnen zijn om een diverse en
grotere focusgroep te houden. Daarnaast kan het van belang zijn om de tool te testen.
Aangezien er in dit onderzoek geen testfase is uitgevoerd, wat de laatste fase is van de
Design Thinking Methode. Dit was een mogelijkheid geweest om te controleren of de tool
valide is. Met samenvatting in het Engels. includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerHanzehogeschool Groningen - Lectoraat voor Verslavingskunde en Forensische zorg
Datum2024-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk