De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een praktijkgericht juridisch onderzoek over het inkomensprobleem van minderjarige kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die een ouder hebben zonder verblijfsstatus en hierdoor opgroeien in armoede.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een praktijkgericht juridisch onderzoek over het inkomensprobleem van minderjarige kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die een ouder hebben zonder verblijfsstatus en hierdoor opgroeien in armoede.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is het inkomensprobleem van legale minderjarige kinderen, die met een ouder zonder verblijfsstatus opgroeien in armoede. De doelgroep wordt in dit onderzoek verder gedefinieerd als kwetsbare kinderen. In Nederland zijn de sociale voorzieningen gekoppeld aan rechtmatig verblijf. Doordat een of twee ouder(s) in deze gezinnen geen geldige verblijfsstatus hebben ontstaat er een inkomensprobleem. Bij de WIJ-teams zijn er gezinnen in beeld die kampen met deze problematiek. Het vergt veel tijd om deze casussen op te lossen, omdat er bij de medewerkers vrij weinig kennis beschikbaar is over de juridische positie van deze groep met het oog op aanspraken op sociale voorzieningen. Daarnaast kan een WIJ-medewerker niet toetsen of er door de gemeente Groningen rechtmatig wordt gehandeld ten aanzien van het verstrekken van een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet (hierna: Pw). Binnen de gemeente Groningen heeft dit onderzoek specifiek betrekking op de afdeling Sociale Zaken en Werk (hierna: SoZaWe). Daar worden immers de aanvragen voor bijstandsuitkeringen in behandeling genomen. Doordat er vrij weinig kennis beschikbaar is weet de WIJ-medewerker niet hoe men deze groep het beste kan bijstaan, en (een helder) antwoord vanuit de gemeente krijgt men vaak niet. Het doel van dit onderzoek is aanbevelingen doen aan de WIJ-teams van de gemeente Groningen over de eventuele aanpassing van de werkwijze, ten aanzien van de wijze waarop kwetsbare kinderen worden bijgestaan bij hun inkomensprobleem. Hierbij wordt er vooral gekeken naar hun aanspraken op een bijstandsuitkering op basis van de Pw. Tevens wordt er getoetst of de werkwijze van de WIJ-teams en de uitvoeringspraktijk van de gemeente Groningen conform de wet- en regelgeving is.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
PartnerWIJ team Groningen, De Hoogte/Korrewegwijk te Groningen (stad)
Datum2022-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk