De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opvallende verschillen tussen mensen met en zonder verhoogd risico op psychose

De verzameling van een populatiesample en analyses op het gebied van depressie, angst en stress, levensgebeurtenissen en verbondenheid met ouders en leeftijdsgenoten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opvallende verschillen tussen mensen met en zonder verhoogd risico op psychose

De verzameling van een populatiesample en analyses op het gebied van depressie, angst en stress, levensgebeurtenissen en verbondenheid met ouders en leeftijdsgenoten.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Langdurige Zorg, GGZ Drenthe. Dit is een behandelsetting voor jongeren en volwassenen met ernstige psychische problemen, waaronder ook psychotische problematiek. De laatste decennia richt het onderzoek naar psychose zich onder andere op preventie en vroegdetectie. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is er binnen GGZ Drenthe een vroegdetectie psychose-team opgericht. Zij houden zich bezig met het vroegtijdig screenen van nieuwe cliënten op een eventueel verhoogd risico om psychose te ontwikkelen, de zogenoemde UHR-status.
Aan het vroegdetectie-programma van GGZ Drenthe is ook wetenschappelijk onderzoek gekoppeld, namelijk On The ROAD. Binnen dit onderzoek worden mensen waarbij de UHR-status is vastgesteld, gevolgd. Zij vullen veertien vragenlijsten in en er worden interviews afgenomen. On The ROAD heeft ook een aantal follow-up metingen namelijk, na één, twee en drie jaar. Voor een goede interpretatie van de scores van de UHR-groep is het nodig om deze te kunnen vergelijken met een populatiesample. Daarom is er tijdens huidig onderzoek een populatiesample verzameld bestaande uit honderd-en-één mensen tussen de 18 en 35 jaar oud. Een eerste vergelijking tussen de UHR-groep en het populatiesample wordt gemaakt op basis van drie vragenlijsten, de DASS-21, LTE en IPPA. De vragenlijsten meten depressie, angst en stress, levensgebeurtenissen en verbondenheid met ouders en leeftijdsgenoten.
De resultaten lieten zien dat er een significant verschil is tussen de UHR-groep en het populatiesample op de volgende onderdelen: depressie, angst, stress, levensgebeurtenissen, vertrouwen in ouders, communicatie met vader en verbondenheid met leeftijdsgenoten. De UHR-groep scoorde hoger op depressie, angst, stress en levensgebeurtenissen. Daarnaast had de UHR-groep minder vertrouwen in beide ouders en minder goede communicatie met vader. De verbondenheid met leeftijdsgenoten is voor de UHR-groep ook lager dan voor het populatiesample. Deze factoren kunnen mogelijk als risicofactoren voor het ontwikkelen van een verhoogd risico op psychose worden beschouwd. Om dit met meer zekerheid vast te kunnen stellen, is het aan te raden om in vervolgonderzoek een longitudinale studie te doen.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk