De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gietwatervraagstuk Westland

onderzoek naar de goedgietwater visie voor de regio Westland - 2040

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gietwatervraagstuk Westland

onderzoek naar de goedgietwater visie voor de regio Westland - 2040

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2012 is er in Nederland een beleidskader voor goed gietwater in de glastuinbouw opgesteld. Waarin de voorkeursvolgorde voor bronnen voor gietwater zijn opgenomen. Zodat er op een duurzame manier, goed gietwater voor de glastuinbouw gerealiseerd kan worden. Er wordt gewerkt aan het actualiseren van het beleidskader goed gietwater, omdat stakeholders hebben aangegeven dat de wensen, het watersysteem, urgentie en knelpunten verschillen. Tevens door de grote zoetwatervraag in Zuid-Holland en de klimaat-verandering; waardoor verzilting en bodemdaling worden versterkt, ligt de zoetwatervoorziening in de re-gio onder druk. Door de hogere intensiteit van regenbuien ontstaat er een bergingstekort in de natte peri-ode. En door de steeds langer durende droge periode, ontstaat er een tekort in goed gietwater. Er moeten beslissingen worden genomen over maatregelen die de zoetwatervoorziening in het Westland veiligstellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingWatermanagement
AfdelingIGO
PartnerGreenport West-Holland
Datum2020-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk