De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dynamisch duingebied

hoe kan door middel van het aanbrengen van kerven in het duingebied Springertduinen een dynamisch duingebied ontstaan?

Open access

Rechten:

Dynamisch duingebied

hoe kan door middel van het aanbrengen van kerven in het duingebied Springertduinen een dynamisch duingebied ontstaan?

Open access

Rechten:

Samenvatting

Vanuit het waterschap Hollandse Delta is de vraag gesteld: Hoe kan aan de hand van het aanbrengen van kerven in het duingebied Springertduinen, een dynamisch duingebied ontstaan. Om op deze vraag antwoord te kunnen geven heb ik onderzocht welke invloed de aanwezige kerven hebben op het eolisch zandtransport in het gebied Springertduinen.
In dit onderzoek is vanuit twee invalshoeken gekeken naar wat er gebeurt met zandverplaatsingen rond de kerven en in een gebied zonder kerf. Het nul meet gebied.
De eerste invalhoek is het veldonderzoek ter plekke met zandvangers. Dit laat een duidelijk beeld achter. Bij de kerven is er meer eolisch zandtransport landinwaarts waar te nemen dan bij het nul gebied. De duur van dit onderzoek was beperkt.
Om verdere gegevens te verkrijgen is er gebruik gemaakt van hoogtekaarten om te zien wat er in de jaren veranderd is met betrekking tot duin hoogtes en de kerven in het gebied. Ook uit deze gegevens komt naar voren dat bij de kerven er zandtransport landinwaarts plaats vindt.

De gegevens die uit deze onderzoeken naar voren zijn gekomen zijn waar mogelijk gekoppeld aan windomstandigheden en via berekeningen Kawamura formule omgezet na leesbare grafieken.
Deze grafieken zijn de basis van de uiteindelijke conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen.
Namelijk:
De kerven hebben een aangetoond positief effect op de aangroei van de duinen. Hierdoor ontstaat een zelf groeiend/dynamisch duingebied. De lig en de windrichting hebben geen aantoonbare invloed op de groei van de achterliggende duinen.

Behalve deze conclusie worden er voor de toekomst een aantal aanbevelingen gegeven om verder te kijken hoe men de hoofdvraag: Hoe kan aan de hand van het aanbrengen van kerven in het duingebied Springertduinen, een dynamisch duingebied ontstaan verder kan beantwoorden/invullen. De basis van dit antwoord is gegeven. Bij kerven ontwikkelt het achterliggend duingebied zich dynamisch.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingIGO
PartnerWaterschap Hollandse Delta
Datum2021-02-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk