De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimte voor talent

Een onderzoek naar het inzetten van talenten binnen de organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ruimte voor talent

Een onderzoek naar het inzetten van talenten binnen de organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit document wordt het onderzoek beschreven waarin onderzocht wordt op welke manier het voor medewerkers mogelijk gemaakt kan worden om hun talenten in te zetten binnen organisatie X.
Organisatie X is een mediabureau met ruim 7.000 medewerkers in 87 landen en heeft als doel om bekendheid en winstgevendheid te realiseren voor opdrachtgevers en hun merken. Als mediabureau is Organisatie X gespecialiseerd in de inkoop van mediaruimte en het adviseren over de soort media en het mediumtype voor specifieke doelgroepen.
Organisatie X groeit enorm, zo is hun vestiging in Amsterdam in een paar jaar van ongeveer 70 naar meer dan 130 medewerkers uitgegroeid. Deze groei heeft er echter toe geleid dat niet iedereen binnen organisatie X elkaar meer even goed kent wat onder andere een negatief effect heeft op de interne samenwerking. Het terugdraaien van de negatieve effecten van de groei benoemd organisatie X als ‘Organisatie X kleiner maken’ of ‘Organisatie X persoonlijker maken’. Organisatie X Amsterdam is er van overtuigd dat haar medewerkers beschikken over talenten, vaardigheden en interesses welke nuttig kunnen zijn voor organisatie X. Deze worden echter niet altijd benut in de functies van de medewerkers. Om deze reden wil organisatie X Amsterdam het voor haar medewerkers die hier behoefte aan hebben mogelijk maken om hun talenten, interesses en vaardigheden in te zetten binnen de organisatie op een manier die samenwerking stimuleert.
De manier waarop talenten ingezet kunnen worden binnen de organisatie, waarmee samenwerking gestimuleerd wordt, is onderzocht door middel van deskresearch en kwalitatief onderzoek. Het kwalitatief onderzoek bestond uit halfgestructureerde interviews. Er is een focusgroep georganiseerd om vanuit de conclusies tot realistische aanbevelingen te komen die passen binnen de organisatie.
Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de medewerkers van organisatie X verschillende behoeftes hebben met betrekking tot het inzetten van hun talenten binnen de organisatie. Zo is er bij sommige medewerkers behoefte om via het inzetten van talenten variatie in vaardigheden te ervaren. Er is behoefte aan taak identiteit wanneer talenten worden ingezet. De medewerkers hebben de behoefte dat er taakbelang is bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd om talenten in te zetten. Er is behoefte aan autonomie bij het inzetten van talenten. Als laatste hebben de medewerkers behoeftes omtrent de manier waarop feedback wordt gegeven. Wat betreft het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden willen de medewerkers dat samenwerking niet verplicht, maar wel gestimuleerd, wordt. Verder willen medewerkers elkaar beter leren kennen wat vervolgens de samenwerking binnen organisatie X zou stimuleren.
Doormiddel van aanbevelingen en een implementatie plan worden er methodes aan organisatie X voorgesteld om de behoeftes te vervullen en de doelstelling van het onderzoek te bereiken. Zo kan de samenwerking worden gestimuleerd door per afdeling kwartaaldoelstellingen omtrent samenwerking met andere afdelingen op te stellen en door de interne communicatie opnieuw in te richten. Ook kan organisatie persoonlijker gemaakt worden door maandelijks een borrel te organiseren. Als laatste kan er een nieuw organisatorisch proces worden ingevoerd welke het voor alle medewerkers die hier behoefte aan hebben mogelijk maakt om hun talenten, vaardigheden of interesses in te zetten binnen de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
PartnersMindshare
Datum2016-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk