De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De herziening van de beslagverboden uit de artikelen 447 en 448 Rv

Rechten:

De herziening van de beslagverboden uit de artikelen 447 en 448 Rv

Rechten:

Samenvatting

Het onderzoeksrapport is geschreven ten behoeve van GGN (Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland) gericht op de herziening van de beslagverboden conform de wetsartikelen 447 en 448 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Er wordt steeds meer nagedacht over de toepassing van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van beslag roerende zaken in de praktijk. Er gelden weliswaar specifieke beslagverboden maar deze zijn gedateerd en zeer beperkt. Bij het ontwerpen van de beslagverboden is geen rekening gehouden met de veranderingen in de samenleving. De beslagverboden zijn in 1838 geschreven en in 1992 zijn de laatste wijzigingen aangebracht. Door de deurwaarders van het GGN wordt regelmatig beslag roerende zaken gelegd. Het is voor iedere debiteur vervelend als een deurwaarder komt vertellen dat zijn auto of huisraad binnenkort ten gunste van de schuldeiser wordt verkocht. De deurwaarder komt letterlijk bij de debiteur binnen en raakt zijn persoonlijke levenssfeer. Hoe ver mag de deurwaarder gaan? Op welk deel van de inboedel mag de deurwaarder beslagleggen?
Door middel van het onderzoeksrapport is achterhaald welke beperkingen er momenteel zijn binnen het beslag- en executierecht ten gunste van de beslagene, in het bijzonder bij het leggen van beslag roerende zaken. Er wordt naar aanleiding van het rapport een handleiding geschreven. De handleiding is bestemd voor alle medewerkers binnen GGN die nauw betrokken zijn bij het opstellen van de juridische stukken, het leggen van het beslag op de roerende zaken en het hele proces telefonisch aan debiteuren moeten uitleggen. Er is rekening gehouden met de volgende onderzoeksvraag: Wat is de beste optie voor GGN om het werkproces ´beslag roerende zaken´ voor wat betreft de beslagverboden in te richten rekening houdend met de herziening van het beslagverboden, jurisprudentieonderzoek, literatuuronderzoek en de bevindingen van de deurwaarders? In overleg met de communicatiemedewerker van GGN wordt de door mij geschreven handleiding gepubliceerd op het Intranet van GGN.
Binnen de huidige samenleving is bijvoorbeeld elektronica een belangrijke rol gaan innemen in ons huishouden. Ook is onze relatie met gezelschapsdieren veranderd. De huidige beslagverboden houden geen rekening met deze nieuwe situatie, waardoor er verschil van mening is tussen deurwaarders over de wijze waarop en de mate waarin beslag gelegd mag worden op roerende zaken.
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is onderzoek gedaan binnen de jurisprudentie, er zijn deurwaarders geïnterviewd en er zijn fysieke dossiers geanalyseerd. Uit de analyses is gebleken dat de deurwaarders niet helemaal op één lijn zitten bij het leggen van beslag op de roerende zaken. De ene deurwaarder legt bijvoorbeeld geen beslag op het speelgoed van kinderen, terwijl een andere deurwaarder dat wel doet omdat het speelgoed niet valt onder de beslagverboden. Daarnaast is ook duidelijk gebleken dat het beslag op de roerende zaken ook wordt gelegd om extra druk uit te oefenen bij de beslagene. Momenteel maakt GGN gebruik van controlelijsten, ook wel het proces-verbaal genoemd, waarbij wordt gekeken of het beslag op roerende zaken mogelijk is. Het wil nog niet zeggen dat het wanneer het beslag mogelijk is, het ook zinvol is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
PartnersGGN Mastering Credit
Datum2017-08-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk