De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cameratoezicht en andere controle mogelijkheden van de werkgever

een advies dat werkgevers ter harte moeten nemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cameratoezicht en andere controle mogelijkheden van de werkgever

een advies dat werkgevers ter harte moeten nemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 25 mei 2018 is de Alegemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht. De Europese regelgeving over privacy. Dit onderzoek gaat over de privacy binnen de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. In het bijzonder over de privacy wanneer de werkgever de werknemer wil controleren of onderzoek naar zijn gedragingen doet. De AVG brengt met zich mee dat iedere werkgever die persoonsgegevens verwerkt zicht moet houden aan de rechten en plichten die in de AVG zijn neergelegd. Indien werkgevers persoonsgegevens van werknemers verwerken ten behoeve van controle van deze werknemers, dan is het belangrijk dat zij zich houden aan de AVG. Wanneer werkgevers zich niet aan de AVG houden dan kunnen zij flinke boetes riskeren die de AP op kan leggen. Voor een werkgever is het verstandig om de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van controle vast leggen in een regeling of protocol. Voor het vast stellen van een dergelijke regeling of protocol is instemming van de ondernemingsraad vereist. Verschillen in de belangenafweging die de werkgever en de ondernemingsraad maken kunnen leiden tot gerechtelijke procedures.
SRK Rechtsbijstand had behoefte aan een behandelplan waarmee zij werkgevers kunnen adviseren over de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van controle. De centrale vraag van dit onderzoek was: Welk advies kan SRK Rechtsbijstand aan werkgevers geven over de belangenafweging die gemaakt moet worden, indien de werkgever de werknemer wil controleren en hiervoor persoonsgegevens van de werknemer wil gaan verwerken op basis van een literatuuronderzoek, wet- en regelgeving analyse en een jurisprudentieonderzoek. Op deze vraag is antwoord gegeven doormiddel van een literatuurstudie, een wet- en regelgeving analyse en een analyse van jurisprudentie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersSRK Rechtsbijstand
Datum2019-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk