De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haastige spoed is zelden goed

de dilemma’s omtrent huisvesting van spoedzoekers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Haastige spoed is zelden goed

de dilemma’s omtrent huisvesting van spoedzoekers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van de financiële crisis in 2008 is in Nederland een tekort aan sociale huurwoningen ontstaan, wat nadelig is voor spoedzoekers. Een spoedzoeker is een woningzoekende die snel op zoek is naar een woning en die niet kan wachten op een toewijzing aan de hand van zijn inschrijfduur en ook geen voorrang kan krijgen op basis van een regeling.
Woningstichting Nieuwkoop heeft ervaren dat zij in de dichtgeslibde woningmarkt geen duidelijke werkwijze heeft met betrekking tot spoedzoekershuisvesting. Om die reden is een nulmeting uitgevoerd, waarmee duidelijkheid is gecreëerd over de definitie van spoedzoekers en de behandeling van deze doelgroep. Het doel van dit onderzoek is daarbij om kennis te vergaren over oplossingen voor spoedzoekers bij Woningstichting Nieuwkoop.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende centrale vraag: Hoe kan Woningstichting Nieuwkoop in samenwerking met ketenpartners, in het kader van de zorgplicht, vanuit ervaringen van andere gemeenten en woningcorporaties een oplossing creëren voor spoedzoekers?
Voor dit onderzoek zijn dossiers onderzocht en interviews afgenomen bij verschillende gemeenten en woningcorporaties. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te vergroten zijn tevens Huisvestingsverordeningen van Holland Rijnland en beleidsnotities van verschillende gemeenten gebruikt (zie hoofdstuk 3.3.1. voor alle bronnen). Daarnaast is in de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (Wdh) gekeken naar discretionaire ruimte om spoedzoekers onderdak te bieden. Bovendien zijn interviews gehouden met experts op het gebied van bijzondere doelgroepen, wonen en projecten. Met betrekking tot de validiteit van dit onderzoek zijn voornamelijk woningcorporaties en gemeenten uit de regio Holland Rijnland onderzocht, waardoor het onderzoek lokaal geldend is. Gemeenten met een vergelijkbare omvang als Nieuwkoop zouden een soortgelijk onderzoek kunnen instellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
Datum2019-05-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk