De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ouderen vinden het steeds lastiger een geschikte woning te vinden om lang zelfstandig in te blijven wonen. Er is een tekort aan woningen op deze markt en dit tekort wordt ieder jaar groter. Walvoort Ontwikkelaars ziet een mogelijkheid in te spelen op deze groeiende vraag. Zij verwachten dat hofjes voor een deel van deze vraag een antwoord kunnen zijn. Of hier daadwerkelijk vraag naar is en op welke manier deze vraag het best beantwoord kan worden is voor hen nog niet duidelijk. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: “Op welke manier kunnen hofjes met bijbehorende woningen bijdragen aan de vraag naar passende woningen van de groeiende groep ouderen?”
Om tijdens de volledige stageperiode duidelijk te hebben wat er wordt bedoeld met de begrippen ‘hofje’ en ‘hofjeswoning’ is hier eerst onderzoek naar gedaan. Een hofje kan worden omschreven als een woonvorm waarbij men in woningen rondom en gericht op, een vaak semi-afgesloten binnentuin woont. Omdat er tijdens de bouw van hofjes nog geen normen waren waar een hofjeswoning aan moest voldoen, is er te veel verschil in de woningen om er een stempel op te drukken. Wel zijn de woningen van oudsher vaak klein. Deze verschillen bieden ruimte tijdens de ontwikkelfase voor Walvoort Ontwikkelaars om zelf in te vullen.
Om te kunnen bepalen of er behoefte aan hofjes is het belangrijk de kwaliteiten er van in beeld te brengen. Hofjes bieden meer sociale contacten dan andere woonvormen. Dit zorgt er voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Hofjes zorgen voor een groter gevoel van veiligheid, wat komt door de grotere sociale controle en vaak af te sluiten binnentuin. De vaak relatief kleine woningen zorgen er ook voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De groene binnentuin nodigt ouderen uit te blijven bewegen. Dit stimuleert de gezondheid van ouderen en zorgt er dus voor dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Op basis van deze genoemde punten kan er geconcludeerd worden dat een hofje een prettige woonomgeving is voor ouderen en deze zonder een groot risico op de markt gebracht kunnen worden.
Hofjes komen van oudsher voor aan de rand van steden. Ondertussen zijn deze locaties vaak volledig opgenomen in de steden. Dit zorgt er voor dat oudere hofjesbewoners hun belangrijke voorzieningen in de buurt hebben. Ouderen vinden dit erg belangrijk en daarom zal de locatie van de te ontwikkelen hofjes erg afhankelijk moeten zijn van de voorzieningen in de omgeving.
De organisatie van een hofje is complex. Bij bestaande hofjes is dit op vele verschillende manieren geregeld. Bij de meeste hofjes is er een bewonersraad aanwezig, welke een positieve invloed heeft op het functioneren. Bij het realiseren van hofjes is het verstandig dit direct op te richten. Ook kan de kennis van het Landelijk Hofjesberaad gebruikt worden. Zij kunnen als externe partij knopen doorhakken. Duidelijk is geworden dat bewoners dit prettig vinden, omdat er hierdoor minder onenigheid tussen bewoners ontstaat.
Voor Walvoort Ontwikkelaars is het belangrijk dat het ontwikkelen van hofjes financieel haalbaar is. Door hoge bouw- en grondkosten kan dit lastig worden. De overheid wil de realisatie van ouderenwoningen stimuleren, daarom zijn er verschillende financiële regelingen in leven geroepen. Door gebruik te maken van deze regelingen en mogelijk te onderhandelen over de grondprijs kan de financiële haalbaarheid gegarandeerd worden.
Om te zorgen dat het hofje op verschillende plaatsen inpasbaar is er een plattegrond van een woning ontwikkeld die gestempeld kan worden. Esthetisch is er gekozen voor een neutrale uitstraling die op verschillende locaties goed zou passen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerWalvoort Ontwikkelaars
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk