De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimtelijke dimensies en watervoorziening bij het waterschap

Ruimtelijke dimensies en watervoorziening bij het waterschap

Samenvatting

Binnen het waterschap Velt en Vecht is geen uniforme watervoorzieningskaart en is sprake van versnipperd beheer van basisbestanden die in het primaire bedrijfsproces worden gebruikt. Eindgebruikers kampen hierdoor met onvolledige en inhoudelijk onjuiste informatie. Voorbeelden van toepassingen zijn afstemming van het grond- en oppervlaktewaterpeil op het landgebruik, operationeel peilbeheer (regulering met behulp van gemalen en stuwen) en beleidsmatige vraagstukken.

Voor de gebruikers is nooit duidelijk geweest hoe het beheer is georganiseerd. Hierdoor zijn de bestanden, zoals die eind 2009 door de bronhouder zijn vastgesteld voor publicatie in het waterbeheerplan 2010 - 2015, de meest betrouwbare uitgangssituatie voor het onderzoek. Er is duidelijk behoefte aan één basisbestand met informatie over diverse ruimtelijke dimensies (afwaterende eenheden, peilvakken, deelstroom- , stroom- en hoofdstroomgebieden) inclusief de juiste informatie met betrekking tot de watervoorziening op peilvakniveau.

De ModelBuilder is gebruikt om de reeks van bewerkingen te automatiseren inclusief opslag in de database. De kwaliteit van de data is getoetst met behulp van validatieregels in ArcMap. Ook de redundantie in de data is aangepakt door nieuwe tabellen aan te maken voor de deelstroomgebieden en stroomgebieden. Door gebruik te maken van kaartmateriaal in combinatie met de kennis van gebieds- en peilbeheerders is de terreinsituatie met de situatie in de database vergeleken en geactualiseerd.

Er is met Google Docs een mutatieformulier ontwikkeld waarmee mutaties in kunstwerken, watergangen, watervoorziening en iedere ruimtelijke dimensie kunnen worden doorgegeven. Het formulier is te benaderen via GeoWeb, een raadpleegapplicatie waarmee verschillende ruimtelijk gerelateerde data met elkaar worden gecombineerd. Samen met een ingevuld formulier kan een link worden gemaild naar de informatiebeheerder, die zo de situatie in GeoWeb krijgt gepresenteerd. Het beheer is hiermee gecentraliseerd en is er voor uniformiteit gezorgd in het mutatieproces.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingGeodesie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk