De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeentelijk beleid vs. toekomstige ontwikkelingen fruitsector.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gemeentelijk beleid vs. toekomstige ontwikkelingen fruitsector.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het buitengebied van de gemeente Houten wordt gekenmerkt door agrarische doeleinden. Voornamelijk de fruitteelt is beeldbepalend voor het landschap in de deelgebieden 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. De oorzaak van het onderzoek is de discussie over de bouw van een woning in Tull en 't Waal. In het nieuwe bestemmingsplan is de spuitafstand tussen een nieuw aan te leggen boomgaard en nieuw te bouwen woning tot een perceelgrens vergroot van 25 meter naar 50 meter. Niet alleen is er gekeken naar de problemen omtrent de spuitvrije zone maar naar alle ontwikkelingen en aspecten die raakvlak hebben met de fruitsector. Om de huidige bedrijfsvoering en de toekomst verwachting van de fruitteler in beeld te krijgen is er een enquête opgesteld. De respons van de enquête bedraagt 62%. De uitkomsten van deze enquête zijn vergeleken met de huidige beleidsinstrumenten om te kijken of er problemen en belemmeringen voordoen. Uit onderzoek blijkt dat het gemeentelijk beleid veelal geen belemmering veroorzaakt. Wel is de spuitvrije zone van 50 meter een punt van kritiek. Fruittelers geven aan dit als belemmering te zien. De spuitvrije zone van 50 meter kan worden verkleint als de fruitteler driftreducerende maatregelen neemt. Hierbij valt te denken aan driftreducerende spuitmachines en het plaatsen van een (dubbele) windhaag. Fruittelers die in de bestaande situatie een afstand tot aan een omliggend perceel van < 50 meter hanteert valt onder het overgangsrecht en mag de bedrijfsvoering voortzetten. De bekendheid van diverse beleidsinstrumenten ontbreekt en dit ziet de fruitteler als belemmering. Het is van belang dat de gemeente beter communiceert richting de fruitteler. Ook de samenwerking met omliggende buurgemeenten ontbreekt, waardoor er in diverse gemeente andere regelgeving geldt. Hierdoor is het advies om beter te communiceren met de fruitteler, bekendheid geven omtrent de beleidsinstrumenten, het samenwerken met omliggende buurgemeenten en zorgen voor meer sturing vanuit de gemeente richting de fruitteler. Door middel van een informatieavond kan de gemeente de onbekende beleidsinstrumenten opnieuw onder de aandacht brengen. De gemeente kan meer sturingsmogelijkheden krijgen door zich aan te sluiten bij het convenant. Het convenant zorgt ervoor dat oppervlaktewater en grondwater beter wordt beschermd, waardoor zij de te nemen maatregelen voor de fruitteler beter onder de aandacht kan brengen. De toekomstige ontwikkelingen in de fruitsector kunnen aansluiten op het gemeentelijk beleid, mits de aanbevelingen worden opgevolgd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk