De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Constructieve uitwerking van de onderbouw oostzijde Wilhelminabrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Constructieve uitwerking van de onderbouw oostzijde Wilhelminabrug

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het project Vaart in de Zaan! is ingezet op het verbreden van de Zaan, om de schaalvergroting in de binnenvaart bij te, houden. De Zaan is namelijk op economisch vlak een strategische rivier die diverse industrieën in de Zaanstreek en regio Alkmaar verbindt. Als onderdeel van dit project wordt de in de Zaan gelegen Wilhelminasluis aangepakt. De doorvaartbreedte en -diepte wordt vergroot, waardoor grotere schepen de sluis kunnen passeren. Door deze aanpassing, moeten ook de bruggen en de aanbruggen op de nieuwe situatie worden aangepast. De bruggen overbruggen in de nieuwe situatie een grotere overspanning terwijl de aanbruggen minder ruimte krijgen. Doordat de sluiswand naar achter wordt geplaatst moet deze constructie worden aangepast. Deze aanpassing heeft de focus in deze scriptie.

In het project Vaart in de Zaan! is ingezet op het verbreden van de Zaan, om de
schaalvergroting in de binnenvaart bij te, houden. De Zaan is namelijk op economisch vlak
een strategische rivier die diverse industrieën in de Zaanstreek en regio Alkmaar verbindt.
Als onderdeel van dit project wordt de in de Zaan gelegen Wilhelminasluis aangepakt. De
doorvaartbreedte en -diepte wordt vergroot, waardoor grotere schepen de sluis kunnen
passeren. Door deze aanpassing, moeten ook de bruggen en de aanbruggen op de nieuwe
situatie worden aangepast. De bruggen overbruggen in de nieuwe situatie een grotere
overspanning terwijl de aanbruggen minder ruimte krijgen. Doordat de sluiswand naar
achter wordt geplaatst moet deze constructie worden aangepast. Deze aanpassing heeft
de focus in deze scriptie.
Voor deze aanpassingen zijn diverse varianten opgesteld waarbij de impact op de
bestaande aanbrug sterk varieert. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onder andere de
haalbaarheid, de stabiliteit en het risico van de varianten. In twee optimalisatierondes
worden de varianten gedetailleerder bekeken en voor- en nadelen onderzocht. Uit de
varianten is uiteindelijk 1 variant gekozen die constructief is uitgewerkt.
Van deze variant is de nadruk gelegd op de herberekening van het deel van de aanbrug
dat intact blijft. Hiervan is een rekenmodel opgesteld waarin de relevante
belastingscombinaties zijn opgenomen. Aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn
is de capaciteit van de aanbrug vastgesteld, waarna een toetsing is uitgevoerd en een blik
is geworpen op mogelijke versterkingsmaatregelen.
English
As part of the project ‘Vaart in de Zaan!’, the River Zaan is upgraded by enlarging the width
and the depth in order to keep up with the developments in the water transport sector. The
Zaan is economically a strategic River that connects a variety of industries in the
Zaanregion and nearby Alkmaar. As part of this project, the Wilhelminasluice is upgraded
as well. To allow bigger ships to pass the sluice, the width and depth of the sluice are
enlarged too. Because of this change the nearby bridges have to face the same
adjustment. The constructions that support the bridges and lead the road towards the
bridge need to be adjusted the same way. The adjustment of this construction is the main
topic of this paper.
First, multiple possibilities have been researched. The possibilities differ from one another
by impact on both the construction, the risk and the stability. In two optimalization rounds,
the different variants are described in more detail referring to the advantages and
drawbacks. Based on the impact of those advantages and drawbacks, the variants are
graded. The variant receiving the highest score is constructively detailed in the next
paragraph.
The focus of this part of the study is on the remaining construction. All the relevant loads
are combined in one model that defines the maximum occurring internal forces. Based on
the available data about the construction, a check shows whether the construction can
handle the load or not. Besides this check, reinforcement possibilities have been profided
to strengthen the construction.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
AfstudeerorganisatieWitteveen+Bos. Breda
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk