De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen in Nederland

Eindrapportage project Kennisbasis sociaal werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen in Nederland

Eindrapportage project Kennisbasis sociaal werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het sectoraal adviescollege Hogere Sociale Studies (SAC-HSS) van de Vereniging
Hogescholen (VH) heeft in het voorjaar van 2015 een project geïnitieerd met als doel de
gemeenschappelijke kennisbasis van de bachelor opleidingen voor het sociaal werk vast te
stellen. De kennisbasis zal voor een substantieel deel de inhoud van deze opleidingen gaan
bepalen, waarbij opleidingen en studenten ruimte houden voor profilerende invullingen en
aanvullingen. Het SAC-HSS beoogt met het project een bijdrage te leveren aan het versterken
van de kwaliteit van de opleidingen. Aanleiding voor het project zijn de rapporten ‘Meer van
Waarde’ van de Commissie Boutellier en ‘Sociaal werk op solide basis’ van de
Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening van
sociaal werkers in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning achterblijft bij de
verwachtingen.
Voor een duurzame kwaliteitsverbetering is een goed functionerend kennissysteem nodig.
Kennis afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek en uit de beroepspraktijk, van professionals
en van ervaringsdeskundige burgers. Kennis die samen met beroepsvaardigheden en
houdingen het curriculum van sociaal werk opleidingen uitmaken en studenten helpen zich te
ontwikkelen tot start bekwame sociale professionals. Het onderhavige rapport heeft als doel
een overzicht te bieden van het wetenschappelijk deel van de kennisbasis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatInnovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Jaar2016
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk