De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meander Medisch Centrum : de zorgboulevard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meander Medisch Centrum : de zorgboulevard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van mijn studie Bouwkunde en mijn minor Technisch Commercieel Ingenieur, heb ik voor het Meander Medisch Centrum onderzoek gedaan naar het fenomeen de zorgboulevard.
Het onderwerp de zorgboulevard is de laatste jaren erg belangrijk geworden in de zorgsector, ook omdat de ziekenhuizen en zorgcentra met de vercommercialisering van de markt en samenleving mee moeten en veelvuldig te maken krijgen.

Vanuit dit onderwerp is de volgende probleemstelling ontwikkeld:
Hoe kunnen commercie en zorg met elkaar worden gecombineerd, in de vorm van een zorgboulevardconcept, zodat deze commercie ook zorgverlenend kan zijn in deze opzet.
Het doel van het rapport is om het begrip, en het concept van “de zorgboulevard” meer duidelijk te krijgen en men inzicht te geven in wat het begrip en het concept inhoud.

Om deze doelstelling te halen zijn er een viertal onderwerpen uitgewerkt.
Deze zijn de patiënt als zorgconsument wat gezien kan worden als een inleidend hoofdstuk op het onderwerp de zorgboulevard, ondernemingen in de zorgboulevard, werkmethoden en communicatiewerking en de strategische positionering van de zorgboulevard.

Uit deze uitwerkingen zijn er een aantal belangrijke conclusies te trekken. Zo is op te maken uit hoofdstuk “de patiënt als zorgconsument” het rapport dat de sterke punten van het zorgboulevardconcept liggen op het innoverende gebied en het kunnen aanbieden van een totaler zorgpakket, en dat zwakke punten liggen op het beperkt commercieel mogen werken in het concept en het mogelijke gebrek aan affiniteit met de zorg van bepaalde ondernemingen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ondernemingen die in de zorgboulevard werkzaam worden een sterke affiniteit moeten hebben met de zorg, en dus werkzaam moeten zijn in de cure en care sector. Een logisch gevolg van deze zaken is dat de ondernemingen zeer patiënt gericht moeten werken en dat de patiënt een duidelijk belang heeft bij participatie van de onderneming in het zorgboulevardconcept. Deze conclusies zijn op te maken uit het hoofdstuk “ondernemingen in de zorgboulevard”.
Verder is uit het hoofdstuk “werkmethoden en communicatiewerking” te concluderen dat er een werkwijze moet komen waarbij de patiënt de behandelingen van het zorgcentrum en boulevard als een gaat zien en beleven, en er dus onder andere een snelle en effectieve behandelwijze van patiënten moet komen. En om dit te bereiken is hiervoor een goede en effectieve informatie-uitwisseling tussen de zorgafdelingen en de daarbij passende onderneming uit de zorgboulevard nodig. Dit kan gedaan worden door een mail systeem of door een pas en pons systeem.
Ten slotte is uit het hoofdstuk “strategische positionering zorgboulevard” te concluderen dat het toekomstige Meander Medisch Centrum het beste gebouwd kan worden volgens een passagestructuur, een dubbele kamstructuur of een kruisenstructuur. Ook is te concluderen dat er bij het ontwerp van het gebouw sterk rekening dient te worden gehouden met de beleefwereld en de behoeften van de patiënten om het zorgproces zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Uit het rapport is dus op te maken hoe er op een aantal gebieden met bepaalde zaken om dient te worden gegaan, en worden er adviezen gegeven om een succesvol en onderbouwd zorgboulevardconcept te creëren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
AfstudeerorganisatieMeander Medisch Centrum
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk