De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Strandverbreding bij Renesse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Strandverbreding bij Renesse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
Op het strand van Renesse zijn de afgelopen jaren ook een aantal suppleties uitgevoerd. Desondanks
is het strand op sommige plaatsen tijdens hoogwater zo smal dat de hoogwaterlijn vrijwel tegen het
duin aanstaat. De afgelopen 100 jaar was het strand ook al smal, maar de laatste 10 jaar is de
strandbreedte bij raai 337, boven Renesse, met 80 meter afgenomen. Hierdoor kunnen steeds minder
toeristen plaatsnemen op het strand, en klagen strandtenthouders over afnemende omzet.
Resultaten van het onderzoek
In het onderzoek naar de morfologie, dat o.a. is gedaan door het analyseren van Jarkusmetingen van
de afgelopen 40 jaar rond het strand bij Renesse, is gebleken dat voor de kust een getijgeul ligt, het
Brouwershavense Gat, die sinds de bouw van de Brouwersdam aanzandt. Tijdens stormen verdwijnt
er zand van het strand in de geul, dat tijdens rustig weer niet teruggetransporteerd wordt.
Het sediment, dat vanuit het zuiden wordt aangevoerd door getijstroming, verdwijnt aan de
noordoostpunt van Schouwen-Duiveland in de getijgeul. Ook vindt, als gevolg van windtransport en
langstransport, zandtransport in Oostelijke richting plaats met 50 m/jaar.
Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat de golfhoogte een grote rol speelt in het kustdwarse
zandtransport op de bodem: Hoe hoger de golven, hoe groter het zandtransport en hoe verder van de
kust het zand wordt afgezet.
Oplossingsrichtingen
In het vervolg van het onderzoek zijn een aantal oplossingsrichtingen onderzocht om de stranderosie
tegen te gaan en een breder strand te creëren:
- Verkleinen van de helling van het Brouwershavense Gat d.m.v. een geulwandsuppletie. Door tegen
de geulwand zand aan te brengen, zal door de flauwere kusthelling gemakkelijker zand richting het
strand getransporteerd kunnen worden.
- Vergroten van de kans op landwaarts gericht zandtransport en verminderen van de aangroei van het
duin door suppleren met een grotere korreldiameter.
- Verkleinen van het effect van golfaanvallen tijdens stormen en tegenhouden van dwarstransport
richting de geul door het aanbrengen van dammen evenwijdig aan de kust. Afhankelijk van de breedte
van de dammen, zorgen deze voor 50%, 65% of 85% golfhoogte reductie. Dit blijkt uit de resultaten
van een simulatie met MIKE21 'Boussinesq Waves'.
- Het zand op het strand vasthouden d.m.v. het concept Ecobeach. Dit concept is gebaseerd op
verticale drainage van het strand, waardoor het strand droger blijft en meer zand vasthoud. Echter
hebben de reeds gedane praktijkproeven in Nederland nog niet bewezen dat dit concept werkt.
Conclusies en aanbevelingen
Het suppleren met een grotere korreldiameter of het uitvoeren van een geulwandsuppletie is de beste
variant. Het sluit aan bij het beleid van RWS, heeft een laag financieel risico en een positief effect kan
verwacht worden op zowel het natte dwarstransport als het droge dwarstransport.
Dit onderzoek kan als inleiding functioneren tot een nader onderzoek naar de volgende zaken:
- Kwantitatief onderzoek naar het effect op strandbreedte na een geulwandsuppletie, en welke helling
en hoeveelheid daarbij economisch het voordeligst is.
- Kwantitatief onderzoek naar het effect op strandbreedte na de bouw van dammen voor de kust.
Daarbij zal gekeken moeten worden naar de retourstromen langs de dammen en hoeveel
zandtransport dit veroorzaakt.
- Onderzoek naar het veranderen van het beleid van RWS voor het handhaven van de BKL. In dat nieuwe beleid zou ook de strandbreedte een rol moeten gaan spelen.
- Onderzoek naar wat de verschillen zijn in zandtransport door wind van zand met verschillende korreldiameters.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk