De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar terugspoelregime calcietfilter

Ten behoeven van een nieuwe drinkwaterzuivering in Kamerik

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar terugspoelregime calcietfilter

Ten behoeven van een nieuwe drinkwaterzuivering in Kamerik

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Oasen N.V. heeft een innovatie wijze ontwikkeld om drinkwater te produceren. Dit nieuwe proces berust op het gebruik van membranen. Met behulp van scheidingstechniek: Reverse Osmose (RO) worden opgeloste stoffen uit het oppervlaktewater verwijderd. Ionen die nog aanwezig zijn in het water worden met behulp van een ionenwisselaar verwijderd. De mineralen, die essentieel zijn voor de mens, worden toegevoegd aan het water door middel van een calcietfilter en een magnesiumdosering. Met behulp van een beluchtingstoren wordt tot slot zuurstof toegevoegd aan, en koolstofdioxide verwijderd uit het water. In het calcietfilter reageert het RO permeaat (puur water) met de aanwezige calcietkorrels. Door deze reactie neemt de korrelgrootte af, wat resulteert in fijne deeltjes. Door de toename van fijne deeltjes zal de weerstand in het bed en de troebelheid van het water toenemen. Oasen N.V. stelt strenge eisen ten aanzien aan het drinkwater. Een van deze eisen is een troebelheidswaarde van ≤
0,15 NTU. Om deze waterkwaliteitseis te
kunnen waarborgen, moet de fijne stof verwijderd worden. Dit kan gedaan worden door het calcietfilter te spoelen. Tijdens dit onderzoek is het optimale terugspoelregime onderzocht, waarbij de troebelheidseis niet werden overschreden. Om het optimale terugspoelregime te bepalen werden verschillende spoelparameters (spoelfrequentie, - tijdsduur, -snelheid) onderzocht en vergeleken met vers calciet (NC-kolom) als met oud calciet (OCkolom). Tijdens dit onderzoek is een 2-stapsspoeling onderzocht. Eerst werd er 3 minuten gespoeld met lucht (0,6 bar) en vervolgens 15 minuten met water. Hierbij werd gevarieerd met de watersnelheid. Uit de resultaten is gebleken dat bij beide kolommen de meest optimale terugspoelsnelheid ligt op 25 m/h, doordat de troebelheid van het spoelwater het snelst stabiliseerde en de kortste spuitijd bevatte.
Deze spuitijd zou verder verkort kunnen worden door het spoelregime te optimaliseren met behulp van een op- en afram tijd. Daarbij nam per 12 seconde de waterspoelsnelheid met 5 m/h toe. Voor beide kolommen geldt dat de spoelfrequentie >32 dagen is met een spoelwaterverlies van 0,14%. Tot slot is bij deze optimale terugspoelsnelheid een bed expansie van 7%. Wanneer een hoge troebelheid (≥ 1500 NTU) tijdens de luchtspoeling wordt gerealiseerd, kan de
terugspoelsnelheid verlaagd worden met een factor van 2,5. Dit betekent dat bij een lagere
terugspoelsnelheid ongeveer dezelfde resultaten worden behaald. Hierdoor zal het waterverlies vele
malen lager zijn.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat zowel bij nieuw als bij oud calciet het optimale
terugspoelregime luidt als volgt. Luchtspoeling (0,6 bar) van 3 minuten gevolgd door een
waterspoeling (25 m/h) van 15 minuten De waterspoelsnelheid wordt elke 12 seconde op- en
afgebouwd met 5 m/h.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingChemische Technologie
AfdelingLife Sciences en Chemistry
PartnerOasen N.V
Datum2020-02-03
TypeStageverslag
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk