De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kengetallen: onderzoek naar een uniforme vastlegging van kengetallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kengetallen: onderzoek naar een uniforme vastlegging van kengetallen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de jaren heen zijn er binnen Heilijgers Bouw diverse soorten projectkaarten gemaakt door diverse calculatoren. Binnen Heilijgers Bouw is er vraag naar een gestandaardiseerde werkinstructie voor het vaststellen van kengetallen.

Heilijgers Bouw wil deze ontwikkeling tegen gaan door middel van een onderzoek naar een uniforme vastlegging van kengetallen. Op basis van projecten uit het verleden kunnen eerst verschillende benaderingswijzen geïnventariseerd worden. Met behulp van deze verschillen kan vervolgens vastgesteld worden hoe hier in de toekomst mee omgegaan dient te worden.

Om richting te geven aan het onderzoek is de problematiek samengevat in de volgende probleemstelling:

Er ontbreekt binnen Heilijgers Bouw een uniforme vastlegging van kengetallen, waardoor deze niet zonder meer vanuit de historie kunnen worden toegepast op nieuwe projecten.

Door de deelconclusies met elkaar in verband te brengen ontstaat er een eindconclusie welke leidt tot de volgende diagnose:

1. Kengetallen zijn eenvoudig te hanteren, hoewel er een waarschuwing op zijn plaats is. De kengetallen dienen daarom niet door onervaren kostendeskundigen toegepast te worden.
2. Verkeerde interpretaties van de publicatie NEN 2634 kunnen tot onjuiste uitkomsten leiden. Deze uitkomsten kunnen grote gevolgen hebben voor de kengetallen. De NEN probeert de kosten te definiëren en te rubriceren zodat iedereen op dezelfde wijze een begroting maakt waardoor deze begrotingen vervolgens eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken.
3. Er dient gestreefd te worden naar één type projectkaart. Er is een standpunt ontwikkeld hoe projectkaarten opgebouwd moeten worden, waaraan elke calculator zich vervolgens dient te houden.
4. Het is voor Heilijgers Bouw moeilijk om de kengetallen en vormfactoren van eerder gerealiseerde projecten toe te passen op vervolgprojecten. Dit komt vooral door de uiteenlopende verschijningsvormen van projecten die Heilijgers ontwikkelt, begroot en realiseert.

Deze diagnose dient als uitgangspunt voor de binnen Heilijgers Bouw door te voeren veranderingen. Er zijn geen grote principiële verschillen aan te geven tussen de huidige en de verbetermiddelen, dus kan geconcludeerd worden dat de veranderingen kunnen worden bereikt door middel van verbeteringen en vernieuwingen in de kantlijn.

De volgende verbeteringen en vernieuwingen kunnen doorgevoerd worden.

1. Door gebruik te maken van een goede werkinstructie die als leidraad dient om de kengetallen vast te stellen ontstaat naar de toekomst toe meer uniforme kengetallen.
2. Een inhoudelijke verbetering aan de huidige projectkaarten zal kunnen leiden tot een beter inzicht in het project, wanneer de projectkaarten na verloop van een aantal jaren geraadpleegd worden.
3. Door de projectkaarten te voorzien van een indexeringspercentage kunnen de kengetallen in de toekomst op elk gewenst moment actueel gemaakt worden. Hiertoe dient wel een digitaal archief van de projectkaarten aangelegd te worden.

Deze verbeteringen en vernieuwingen dienen door de eigen organisatie voortdurend bewaakt te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk