De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De padvinder en het oude vrouwtje

Een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De padvinder en het oude vrouwtje

Een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag wat in het hbo wordt bedoeld met de term praktijkgericht onderzoek staat
volop in de belangstelling. Ook de vraag wat de belangrijkste kwaliteitsindicatoren
zouden moeten zijn, staat hoog op de agenda. Indicatoren maken zichtbaar wat
kenniscentra doen op het gebied van onderzoek en hoe ze presteren op de domeinen
kennis, onderwijs en beroepspraktijk. In de praktijk ligt bij indicatoren de nadruk vaak
op de kwantiteit (telfunctie). Kwaliteit wordt dan afgemeten aan de mate waarin wordt
gescoord op voor iedereen geldende, vooraf vastgestelde indicatoren, zoals aantal
publicaties en aantal presentaties. In De padvinder en het oude vrouwtje wordt betoogt
dat het van belang is een meer pluriforme benadering van kwaliteit als uitgangspunt
te nemen, die beter recht doet aan het brede, gevarieerde palet aan kwaliteitsuitingen
binnen de lectoraten. De padvinder en het oude vrouwtje is een pleidooi voor transparante
en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en geeft een aanzet
voor integraal prestatiemanagement op dit vlak.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingKenniscentrum Leren en Innoveren
Kenniscentrum Sociale Innovatie
LectoraatOnderzoekend Vermogen
Jaar2014
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk