De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vervanging van de laagspanningshoofdverdeler Ziekenhuis Hilversum : Inventarisatie, analyse, ontwerp en organisatie werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vervanging van de laagspanningshoofdverdeler Ziekenhuis Hilversum : Inventarisatie, analyse, ontwerp en organisatie werk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag is een omschrijving van de noodzakelijk werkzaamheden voor het vervangen van de laagspanningshoofdverdeler van ziekenhuis Hilversum. Het vervangen van een laagspanningshoofdverdeler houdt niet alleen in dat er nieuwe hoofdverdelers worden neergezet, maar dat ook de afgaande bekabeling en de voedingen overgezet moeten worden, terwijl tegelijkertijd de overlast voor het ziekenhuis zoveel mogelijk beperkt moet worden. De continuïteit van de elektrische energievoorziening heeft ook tijdens de werkzaamheden de hoogste prioriteit.

In het verslag komen verschillenden probleemstellingen naar voren:
• Ontwerp. Verzorg aan de hand van de wensen van de klant een ontwerp voor de nieuwe installatie.
• Continuïteit van de energievoorziening. Hoe kan de energielevering tijdens de werkzaamheden gewaarborgd blijven?
• Apparatuur derden. Er moet aangegeven worden welke werkzaamheden er door derden uitgevoerd moeten worden.Voor de noodzakelijke aanpassingen aan de warmtekracht installaties en de noodstroomaggregaten moet gebruik gemaakt worden van externe specialisten. Ook hierbij mag de continuïteit van de energielevering niet in gevaar komen.
• Stapsgewijs ontmantelen. De bestaande installatie moet ontmanteld worden, terwijl de energievoorziening naar de verbruikers zoveel mogelijk gewaarborgd moet blijven.
• Noodscenario's voor calamiteiten. Voor het geval dat er calamiteiten optreden, moeten er maatregelen getroffen worden om de energielevering te herstellen. Hoe kunnen mogelijke calamiteiten in kaart gebracht worden en welke maatregelen zijn realiseerbaar?

Om de bovenstaande probleemstellingen te kunnen oplossen, wordt het hele project stapsgewijs uitgewerkt. Als eerste wordt begonnen om de bestaande installatie te inventariseren. Daarna worden de wensen van de klant geanalyseerd en wordt een voorstel gemaakt voor de nieuwe installatie. Nadat alle uitgangspunten zijn vastgelegd worden alle noodzakelijke aanpassingen uitgewerkt en wordt een overzicht gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden er eitbesteed-moeten worden. Vervolgens worden de werkzaamheden voor uitvoering voorbereidt en wordt gekeken welke werkzaamheden risico's met zich meebrengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingElectrotechnische Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
PartnersImtech Utiliteit West
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk