De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Innovatieve Bodemonderzoekstechnieken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Innovatieve Bodemonderzoekstechnieken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een nader bodemonderzoek wordt nu nog veelal uitgevoerd volgens traditionele technieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bemonstering van grond en grondwater met behulp van handboren en/of peilbuizen. Een onderzoek gebaseerd op deze traditionele bodemonderzoekstechnieken heeft echter zo zijn beperkingen.

Tegenwoordig is er een scala aan alternatieve methoden op de markt. Mogelijk leidt het gebruik van deze innovatieve technieken (in combinatie met) traditionele technieken tot een beter inzicht in de verontreinigingssituatie. Er is derhalve inzicht gewenst in de innovatieve bodemonderzoekstechnieken die voor een klein tot middelgroot milieu-adviesbureau beschikbaar en toepasbaar zijn ten behoeve van het nader onderzoek.

Er zijn meerdere redenen denkbaar om gebruik te (gaan) maken van innovatieve technieken: risicobeheersing, voorkomen van verkeerde interpretaties van de veld-gegevens, civieltechnische beperkingen, tijdwinst, het verkrijgen van een beter inzicht in de verontreinigingssituatie en/of bodemopbouw en (eventueel) financiële voordelen. Nadelen van innovatieve technieken betreffen de benodigde kennis, acceptatie door het bevoegd gezag, resultaten, beperkingen en de tijdsduur voorafgaand aan het onderzoek.

Op grond van de eigenschappen van de afzonderlijke technieken/methoden, kan een onderverdeling gemaakt worden in meet- en bemonstering technieken (13 technieken), niet-destructieve geofysische technieken (5) en destructieve geofysische technieken (8).

Niet alle technieken zijn (voor een klein tot middelgroot milieuadviesbureau), in de praktijk beschikbaar en toepasbaar ten behoeve van het nader onderzoek. Op grond van een aantal selectiecriteria (mogelijkheid op detectie van een verontreiniging, referenties, toepasbaar voor de Nederlandse bodem, mogelijkheid tot afperken, snelheid en betrouwbaarheid) kan gesteld worden dat van een beperkt aantal innovatieve technieken de mogelijkheid redelijk groot wordt geacht om daadwerkelijk te worden toegepast. De betreffende technieken zijn de BAT-, MIP- en ROST-sonde, MEDUSA / GARP, Enviscan / Grondradar en het spitsmuissteekapparaat.

Door middel van een (theoretische) vergelijking van een, op drie verschillende manieren uitgevoerd bodemonderzoek (traditionele wijze, m.b.v innovatieve technieken en een combinatie van traditionele en innovatieve technieken) is een nader inzicht verkregen in de mogelijkheden van de geselecteerde innovatieve technieken. Zo is het van belang dat voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek reeds voldoende inzicht aanwezig is in de mogelijke omvang van de verontreiniging en de door de opdrachtgever gestelde rand-voorwaarden.

Tevens is gebleken dat één techniek niet altijd afdoende zal zijn. Indien de inzet van meerdere technieken benodigd is moeten de specifieke beperkingen en overeenkomsten van de afzonderlijke innovatieve technieken (uit kostenoverwegingen) op elkaar zijn afgestemd. Bij het gebruik van meerdere technieken moet rekening gehouden worden met mogelijk afwijkende resultaten.

Kosten van een onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een innovatieve techniek liggen aanmerkelijk hoger dan de kosten van hetzelfde onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van traditionele technieken. Dit komt onder meer door de hogere kosten van de afzonderlijke technieken en er meer (gespecialiseerd) personeel benodigd is. Het verschil tussen de “traditionele kosten” en de “innovatieve kosten” wordt met name bepaald door de verontreinigingssituatie.

Vooralsnog zijn er onvoldoende garanties dat de inzet van innovatieve technieken geaccepteerd zal worden door het bevoegd gezag. Er kan zondermeer gesteld worden dat indien er geen correlatie is tussen meetgegevens en analyseresultaten, de verkregen meetgegevens niet erkend zullen worden.

Het soort verontreinigingen waar kleine tot middelgrote adviesbureaus in het algemeen mee te maken krijgen geeft vaak geen aanleiding tot gebruik van innovatieve technieken. Veelal is een sanering door middel van ontgraven of isoleren de meest betrouwbare, goedkope en/of aangewezen methode. In deze situaties heeft het gebruik van (duurdere) innovatieve technieken ten tijde van het nader onderzoek geen meerwaarde.

Vooralsnog zullen kleine tot middelgrote milieuadviesbureaus de voorkeur geven aan het gebruik van traditionele technieken boven innovatieve technieken. In die specifieke gevallen dat toch innovatieve technieken toegepast kunnen worden, is meer inzicht gewenst in resultaten, betrouwbaarheid en de werking van de technieken. Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat de verkregen meetgegevens altijd gerelateerd moeten worden aan, op traditionele wijze verkregen, analyseresultaten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk