De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conversie bij Defensie

conversie van de TOP10NL naar het MGCP-dataschema

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conversie bij Defensie

conversie van de TOP10NL naar het MGCP-dataschema

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstellingen van het onderzoek zijn:
• De conversie van de TOP10NL naar het MGCP-schema, met een zo klein mogelijk verlies van data.
• Het proces moet reproduceerbaar zijn.
• Volledige documentatie van de ontwikkelde methode.
Bij de conceptuele mapping is een zodanige werkwijze gehanteerd, dat er geen gegevens overgeslagen worden en het schema overzichtelijk blijft. Er is naar gestreefd om een zo hoog mogelijk percentage objecten om te zetten volgens de richtlijnen van het MGCP.
Met behulp van ArcGIS Data Interoperability is een schema gemaakt, waarmee alle objecten omgezet worden naar het MGCP-schema. De werkwijze is gedocumenteerd, zodat het proces voor derden reproduceerbaar is bij een volgende versie van de TOP10NL.
Op grond van de visualisatie, de vergelijking tussen de input en output van data en de controle op de coördinatenverandering is te concluderen dat de conversie geslaagd is.
Vast is komen te staan dat de ontwikkeling van de methode essentieel is voor het welslagen van het onderzoek. Door een betrekkelijk gering aantal toevoegingen in het DFDD-register kan de accuratesse van het eindresultaat dichtbij 100% komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingGeodesie
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersMinisterie van Defensie. Ondersteuningsgroep Commando Landstrijdkrachten. Dienst Geografie
Datum2014-10-13
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk