De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mag het misschien 1 pijp meer zijn? "3-pijps versus 4-pijps distributiesysteem"

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mag het misschien 1 pijp meer zijn? "3-pijps versus 4-pijps distributiesysteem"

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek geeft een vergelijk tussen een 3-pijps distributiesysteem en een 4-pijps distributiesysteem.

Door de stijgende energieprijzen en de noodzaak om de CO2 uitstoot te beperken worden nieuw te installeren klimaatinstallaties steeds energiezuiniger uitgevoerd.
Hierbij wordt vaak alleen gekeken naar het rendement van het opwekkingssysteem in combinatie met een bepaald afgiftesysteem. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak een warmtepompsysteem met warmte / koude opslag in de aardbodem (WKO) in combinatie met vloerverwarming geadviseerd. Maar om de energie van het opwekkingssysteem naar het afgiftesysteem te transporteren is een distributiesysteem noodzakelijk. Dat de keuze van het distributiesysteem een (grote) invloed kan hebben op het energieverbruik is vaak niet bekend. Waar ook vaak niet bij stilgestaan wordt is dat een distributiesysteem een technische levensduur heeft van wel dertig tot veertig jaar. In veel gevallen heeft het distributiesysteem zelfs dezelfde levensduur als het gebouw waarin het gemonteerd wordt. Dit komt doordat de leidingen veelal onbereikbaar weggewerkt zijn in schachten, plafonds, wanden en vloeren.
Het is dus van belang om goed na te denken over de keuze van het distributiesysteem.
Dit onderzoek richt zich op het vergelijk van twee distributiesystemen voor een klimaatinstallatie ten behoeve van verwarming en koeling.
Er wordt een vergelijk gemaakt op technisch en financieel vlak tussen een klimaatinstallatie met een 3-pijps distributiesysteem en dezelfde klimaatinstallatie met een 4-pijps distributiesysteem.

Enkele resultaten uit het onderzoek zijn:
-Tijdens de periode van gelijktijdig koelen en verwarmen functioneert een warmtepompinstallatie met een 3-pijps distributiesysteem minder efficiënt dan diezelfde installatie met een 4-pijps distributiesysteem.
-De meerinvestering voor een 4-pijps distributiesysteem wordt voor de onderzochte klimaatinstallatie na 20,5 jaar terugverdiend. Hierbij is rekening gehouden met de prijsstijging van de energiekosten en met de rente op het geïnvesteerde bedrag.
-De eenvoudige terugverdientijd voor het 4-pijps distributiesysteem bedraagt 35 jaar.
-Door efficiencyverlies van de warmtepomp tijdens gelijktijdig verwarmen en koelen in een klimaatinstallatie met een 3-pijps distributiesysteem zal deze installatie meer CO2 uitstoten.

De uitkomsten in dit onderzoek zijn alleen geldig voor de installatie zoals in dit onderzoek omschreven. Voor overige installaties geven de genoemde uitkomsten een goede indicatie, maar er dient altijd per project gekeken te worden welk distributiesysteem het meest zinvol is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHogere Installatietechniek
AfdelingEngineering en Design
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk