De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ReACT

Acceptance and Commitment Therapy binnen het dramatherapeutische aanbod van GGz Centraal

Rechten:

ReACT

Acceptance and Commitment Therapy binnen het dramatherapeutische aanbod van GGz Centraal

Rechten:

Samenvatting

Het onderzoek ‘ReACT’ is een kwalitatief actieonderzoek waarin wordt onderzocht hoe het huidige dramatherapeutische groepsaanbod van GGz Centraal moet worden aanpast, om via Acceptance and Commitment Therapy (ACT) het zelfbeeld te verbeteren bij cliënten met een stemmings- of angststoornis. Het onderzoek is verricht in opdracht van GGz Centraal. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Op welke wijze moet het huidige dramatherapeutische groepsaanbod, binnen GGz Centraal, worden aangepast om procesgericht te werken via Acceptance and Commitment Therapy, ter bevordering van het zelfbeeld bij volwassenen tussen de 18 en 60 jaar met een stemmings- of angststoornis?”. Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld. Hierin is gekeken naar indicaties, op welke wijze er procesmatig kan worden gewerkt, dramatherapeutische interventies en de therapeutische attitude vanuit ACT. Om het theoretisch kader te onderbouwen heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Er zijn participerende observaties en gestructureerde vragenlijsten bij de cliënten afgenomen om de werkzame en belemmerende factoren in het therapieproces te meten. Vanuit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het zelfbeeld bewerkbaar is als de cliënt in staat is om van perspectief te wisselen (in het moment). Hierin is een verschil te zien in de diverse stemmings- en angststoornissen en de bewerkbaarheid van het zelfbeeld. Delen en tot uiting brengen in drama maakt het wisselen van perspectief mogelijk. Hierin heeft de groep een invloedrijke rol om dit ook per cliënt procesmatig te kunnen doen. Vanuit ACT werkte de bewustwording en acceptatie bevorderend. Door de combinatie van dramatherapie en ACT is het zelfbeeld bewerkbaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVaktherapie
AfdelingInstituut Social Work
PartnerGGz Centraal
Datum2021-11-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk