De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mogelijkheden voor ondergrondse waterberging in de omgeving van 's-Heerenhoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mogelijkheden voor ondergrondse waterberging in de omgeving van 's-Heerenhoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Zeeland is het grondwater brak tot zout door de invloed van het omringende zeewater. De voornaamste bron van zoet water is aanwezig in de vorm van regenwaterlenzen die bovenop het zoute grondwater drijven. Voldoende zoet water is van belang voor de teelt van gewassen. De aanvulling van deze regenwaterlenzen vindt plaats door neerslag. De hogere temperaturen die het gevolg zijn van klimaatverandering zullen de verdamping versterken waarmee er meer neerslag nodig is om de regenwaterlenzen op dikte te houden. Ook is het aannemelijk dat er langere periodes van droogte zullen optreden en er meer behoefte ontstaat aan voorraden om zulke periodes te overbruggen.

Om zoet water beschikbaar te houden in Zeeland is een techniek bestudeerd met de naam Freshmaker, waarmee zoet water geforceerd in de ondergrond kan worden opgeslagen. De techniek stelt specifieke eisen aan de omgeving. Zo moet de ondergrond geschikt zijn en ook moet er voldoende zoet water beschikbaar zijn om te kunnen opslaan. Nadat de techniek op bedrijfsniveau toepasbaar is gebleken, is het de vraag of hij ook op gebiedsschaal kan worden aangelegd? Het onderzoek waarvan de resultaten staan beschreven in dit rapport is een verkenning naar de geschiktheid van het gebied ten zuiden van ’s-Heerenhoek (Zeeland) voor de aanleg van een dergelijke gebiedsfreshmaker.

De voorwaarden t.a.v. de ondergrond hebben betrekking op de geschiktheid als opslagmedium en de aanwezigheid van zout grondwater op de juiste diepte. Het zoete water dat geïnjecteerd wordt moet daarnaast voldoende zoet zijn, omdat het anders geen toegevoegde waarde heeft voor latere toepassing. De geschiktheid van de ondergrond is in kaart gebracht door enkele lithologische parameters met elkaar te combineren en de kwaliteit (zoetheid) van het beschikbare oppervlaktewater is in het veld gemeten. De kwantitatieve waterbeschikbaarheid is geraamd aan de hand van neerslaggegevens van het KNMI.
Het verrichte onderzoek wijst uit dat het bestudeerde gebied mogelijkheden biedt voor de aanleg van een Freshmaker, hoewel de geschiktheid ruimtelijk varieert en de beschikbaarheid van kwalitatief acceptabel water gelimiteerd is. Niettemin lijkt het gebied in geohydrologische zin voldoende kansrijk om de mogelijkheden voor aanleg van een Freshmaker nader te verkennen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersProvincie Zeeland
Datum2016-02-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk