De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studentenbinding: Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studentenbinding: Onderzoeksrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag daarbij was: Welke leefbaarheidsindicatoren zijn voor (bijna) afgestudeerde studenten HZ en Scalda van belang voor de keuze om zich wel of niet in de regio Zeeland te vestigen na hun afstuderen?

Om hierop antwoord te kunnen geven is gekozen voor een opzet waarbij vanuit meerdere invalshoeken informatie is verzameld. Daarbij zijn we van start gegaan met een verkorte literatuurstudie naar leefbaarheid. Hieruit is naar voren gekomen dat onderzoek naar leefbaarheid al eerder is uitgevoerd. Het werk van Leidelmeijer en collega’s (2019) met de Leefbaarometer is daar een goed voorbeeld van. Niettemin is onder jongeren en specifiek onder HZ- en Scalda-studenten tot op heden nog geen onderzoek hiernaar verricht.

Op basis van de literatuurstudie hebben wij daarom een lijst met indicatoren opgesomd die belangrijk kunnen zijn voor de keuze van deze studenten om zich al dan niet zich te vestigen in de regio Zeeland. Om die indicatoren te valideren onder deze doelgroep, hebben wij gekozen om deze factoren verder te bespreken ter verdieping van de mogelijke leefbaarheidsindicatoren. Dat is gedaan aan de hand van een drietal focusgroepgroepdiscussies met voormalige en laatstejaars HZ en Scalda-studenten. Op basis van deze discussies werd de lijst van indicatoren verder aangepast.

De idee was om onder een grotere groep (laatstejaars)studenten de indicatoren te toetsen om een algemeen beeld te kunnen geven van hetgeen voor die studenten van belang is. Om deze verder te kunnen generaliseren zijn daarom de resultaten van de focusgroepen vertaald naar een vragenlijst die is uitgezet onder nationale HZ- en Scalda-studenten.

Het huidige onderzoek geeft antwoord op de vraag welke leefbaarheidsindicatoren voor jonge professionals van belang zijn, welke indicatoren aanwezig zijn in Zeeland volgens jonge professionals en welk onderscheid er is tussen belangrijke en minder belangrijk elementen.

De resultaten van dit onderzoek geven inzicht voor de provincie Zeeland en andere stakeholders om te bezien hoe hierop kan worden ingespeeld. De belangrijkste vragen daarbij zijn welke onderdelen beheersbaar/beïnvloedbaar zijn en welke niet. Hoe kan in een ’totaalpakket’ naar jonge professionals gecommuniceerd worden wat er in Zeeland mogelijk en aantrekkelijk is voor hen? De aanbevelingen geven hiertoe een aanzet.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
AfdelingApplied Research Centre Vitality
LectoraatLectoraat Healthy Region
Datum2022-05-16
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk