De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(V)echtscheidingsproblematiek

Help het kind door de scheiding heen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(V)echtscheidingsproblematiek

Help het kind door de scheiding heen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag vanuit stichting Hulst voor Elkaar is om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van jongeren tussen de 12 en 16 jaar in de gemeente Hulst. Binnen stichting HvE is het opvallend dat er diverse hulpvragen binnen komen rondom (v)echtscheidingsproblematiek, die vaak direct door worden gestuurd naar een zorgaanbieder. De voorliggende problematiek rondom jongeren is niet zichtbaar. Het doel van dit onderzoek is om met de kennis binnen stichting HvE jongeren zo direct mogelijk preventief hulp te kunnen bieden, zonder dat er geïndiceerde zorg ingeschakeld moet worden.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Op welke manier kan stichting Hulst voor Elkaar anticiperen op de ondersteuningsbehoefte van een kind tussen de 12 en 16 jaar, woonachtig in de gemeente Hulst, dat te maken heeft met een (v)echtscheiding?”
Om antwoord te kunnen krijgen op deze vraag is er onderzoek gedaan middels literatuur en kwalitatief onderzoek. Om informatie te verkrijgen, zijn er aan de hand van semigestructureerde interviews zes jongeren en zes medewerkers bevraagd. Uit deze interviews zijn resultaten naar voren gekomen, waarmee verbanden gelegd konden worden tussen de jongeren, de medewerkers en de theorie.
Vanuit deze resultaten zijn er enkele aanbevelingen ontstaan. Er is gebleken dat stichting HvE niet voldoende bekend is bij deze jongeren, waardoor jongeren niet weten bij wie de jongeren terecht kunnen met een hulpvraag. De ondersteuningsbehoefte is groot, maar wordt pas geuit binnen een veilige omgeving. Scholen worden door de jongeren en de medewerkers benoemd als veilige omgeving. De samenwerking met samenwerkingspartners, onder andere school is daarom cruciaal.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Hulst voor Elkaar, Hulst
Datum2017-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk