De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opleiding voor havensleepdienst personeel

De meerwaarde van een opleidingschip

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Opleiding voor havensleepdienst personeel

De meerwaarde van een opleidingschip

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een interview met de crew coördinators van KOTUG SMIT, is het duidelijk geworden dat er een enorme vergrijzing optreedt in de havensleepdienst onder de sleepbootkapiteins. Door de kleine instroom en doorstroom in de havensleepdienst van Nederland ontstaat er een te kort aan gekwalificeerde sleepbootkapiteins. Er is minder instroom/potentieel door kleinere bemanningen en door een kleinere poule van Nederlandse zeevarenden. Voor een paar betrokken partijen groeit hun organisatie waardoor de tekorten in de aankomende jaren worden versterkt. Het bedrijf Redwise Maritime Recruitment B.V. vraagt zich nu af hoe zij hierin een rol kan spelen. Voor het werven van gekwalificeerde sleepbootkapiteins en/of door een eigen opleidingsmethode te ontwikkelen, welke significante meerwaarde heeft op de opleidingstijd van een sleepbootkapitein. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanschaffen van een opleidingsschip. (KOTUG SMIT TOWAGE, 2017)
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen wat de beste opleidingsmethode is en waarom het aanschaffen van een opleidingsschip, een significante meerwaarde zou hebben voor het opleiden van nieuw sleepbootkapiteins. Door de sterke en zwakke punten van een opleidingsschip op een rijtje te zetten, is door middel van kwalitatief onderzoek en daarmee is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre heeft een opleidingsschip positieve effecten op het opleiden van sleepbootkapiteins ten opzichte van simulatie training en hoe kan de opleidingstijd hiermee, of met een combinatie van simulatie en opleidingsschip verkort worden?

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen bij Nederlandse havensleepdienstverleners, observaties en literatuurstudie toegepast. Respondenten zijn verdeeld in drie groepen, namelijk havendienstverleners ervaring met een opleidingschip, simulatie centra en training instructeurs. Deze drie groepen hebben een andere interviewlijst te zien gekregen. Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat een opleidingschip een significante meerwaarde heeft voor het opleiden van een sleepbootkapitein. Dit duidt erop dat een opleidingschip invloed heeft op de kwaliteit van de opleiding tot sleepbootkapitein. Op basis hiervan wordt aanbevolen vooronderzoek te doen over de kosten en baten van een opleidingschip.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerRedwise Maritime Recruitment B.V
Datum2018-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk