De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geïntegreerd ontwerp steigerconstructie ten behoeve van de HES Hartelstrook Tank Terminal

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Geïntegreerd ontwerp steigerconstructie ten behoeve van de HES Hartelstrook Tank Terminal

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit afstudeerrapport is onderzoek gedaan naar haalbaarheid van een geïntegreerd ontwerp van de steigerconstructie en het remmingswerk ten behoeve van de HES Hartelstrook Tank Terminal. De onderzoeksvraag luidde als volgt: “Op welke wijze kan het remmingswerk bij de HES Hartelstrook Tank Terminal in de steigerconstructie worden geïntegreerd waarbij deze oplossing een competitieve variant is ten opzichte van het huidige ontwerp?”
Om de bovenstaande hoofdvraag te beantwoorden zijn verschillende deelvragen uitgewerkt. Hiervoor is globaal de navolgende werkwijze aangehouden. In de huidige situatie zijn de constructiediepte en overige niveaus vastgesteld. Ook zijn de
geotechnische gegevens gepresenteerd. Voor het stijve grondgedrag wordt sondering DKM703 aangehouden. Voor het slappe grondgedrag wordt sondering DKM611 aangehouden. Alle watersonderingen zijn gepresenteerd in bijlage 01.
Het programma van eisen is opgenomen in bijlage 12. Hierin zijn de functionele en technische eisen vastgesteld voor de verschillende functiedragers. Daarnaast is een uitgangspunten notitie opgenomen in het programma van eisen.
In paragraaf §4.3 zijn voor de drie competitieve alternatieven een VO-ontwerp opgesteld. In dit VO-ontwerp zijn de maximale snedekrachten bepaald voor de globale dimensies van de verschillende alternatieven. De drie competitieve alternatieven zijn:
Alternatief 1 – Asymmetrisch juk met prefab betonpalen;
Alternatief 2 – Constructie met een scharnierende verbinding;
Alternatief 3 – Portaalconstructie met een rol/glijoplegging;
Uit de Multi Criteria Analyse waarin ook een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd blijkt dat alternatief 2 het voorkeursalternatief is.
In het DO-ontwerp is alternatief 2 verder uitgewerkt. Door de combinatie van buigend moment en normaalkracht werd beschouwd bleek dat een buispaal Ø914*20 mm (X70) benodigd was. Op de paalkoppen wordt een bolsegment oplegging toegepast zodat een scharnierende verbinding ontstaat. De prefab betonnen liggers van het dek worden door middel van een ‘natte knoop’ aan de betonnen kespen verbonden. Een volledig overzicht van het ontwerp is gepresenteerd in een overzichtstekening (bijlage 28) zodat hierna verwezen wordt.
Uit de (globale) levensduurkosten blijkt dat het alternatieve ontwerp bij een volledige levensduurcyclus financieel 22% voordeliger is dan het huidige ontwerp.
De conclusie van het rapport is dat de geïntegreerde oplossing in dit rapport een competitief alternatief is ten opzichte van het huidige ontwerp bij de HES Hartelstrook Tank Terminal.
Toekomst visie: door het gebruik van boeg en hek schroeven blijkt dat schepen steeds gecontroleerde kunnen afmeren. Hierdoor neemt de afmeerenergie af waardoor een geïntegreerde oplossing in combinatie met deze toekomst visie tot een steeds voordeliger ontwerp zal leiden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerB.V. Ingenieursbureau M.U.C., Terheijden
Datum2017-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk