De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herinrichting Frederik Hendrikstraat en vervangen rioleringsstelsel te Lamswaarde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herinrichting Frederik Hendrikstraat en vervangen rioleringsstelsel te Lamswaarde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde en een rioolstelsel dat invulling geeft op een toekomstbestendige waterhuishouding in Lamswaarde.

De bestaande inrichting van de weg levert een knelpunt op in verband met de grote hoeveelheid geparkeerde auto’s. De ruimte om dit op een andere wijze vorm te geven is beperkt. Het huidige materiaalgebruik levert veel geluidsoverlast op. De straat is gelegen in een 30 km gebied. De nieuwe inrichting moet zodanig zijn dat dit regime ook haalbaar is. Knelpunt daarbij is dat ook veel landbouwverkeer gebruik maakt van de weg.

De doelstelling van het gehele project is: het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte, beperken van de geluidsoverlast en het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding.

Daarbij is een hoofdvraag gemaakt die de doelstelling als antwoord heeft. Welk ontwerp voor de inrichting van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde met aansluitende wegen voldoet aan de gegeven achtergrondinformatie en met welke aanpassingen aan het rioolstelsel kan in Lamswaarde de waterhuishouding toekomstbestendig gemaakt worden?

Er zijn verschillende rioleringsstelsels met elkaar vergeleken voor het toekomstbestendig maken van Lamswaarde. Uit de variantenstudie is gebleken dat in deze situatie het bestaande rioleringsstelsel met daaraan toegevoegd HWA strengen de gunstigste oplossing is.

Voor de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat is gekozen om verschillende snelheidsremmende maatregelen toe te passen. Er is gekozen om een drempel toe te passen bij de komgrens i.p.v. het bestaande plateau, twee wegversmallingen met een plateau, meerdere as verplaatsingen, groen en afzetpalen plaatsen & het verkleinen van de boogstralen van de T-splitsing met de Dreef. Bij deze snelheidsvertragende elementen is rekening gehouden met het landbouwverkeer dat gebruik maakt van de straat. De verharding van de straat wordt uitgevoerd met geluidsreducerende betonstraatstenen.

Als de herinrichting uitgevoerd wordt zal de HWA riolering die uitgerekend is voor de toekomstbestendigheid van Lamswaarde ook aangebracht worden in de Frederik Hendrikstraat. Deze riolering is uitgerekend op een bui met een intensiteit 09 en een HWA aansluiting van de Dreef. Die aansluiting wordt voor alsnog niet uitgevoerd. Als er buien vallen met een intensiteit 10 zal er water op straat zichtbaar worden. Hiervoor is genoeg ruimte tussen de banden en ligt het wegdek laag genoeg, waardoor er geen schade ontstaat aan omliggende huizen. Voor de herinrichting en het plaatsen van een riolering die voldoet aan de toekomstbestendige waterhuishouding in de Frederik Hendrikstraat is een kostenraming gemaakt. De kosten worden geraamd op €371.575,73 exclusief BTW.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnersGemeente Hulst, Hulst
Datum2018-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk