De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kritische blik op ColRegs

Problemen en tekortkomingen in ColRegs deel B

Open access

Rechten:

Een kritische blik op ColRegs

Problemen en tekortkomingen in ColRegs deel B

Open access

Rechten:

Samenvatting

Uit onderzoek van de International Maritime Lecturers Association (IMLA) (IMLA, 2019) is gebleken dat de Colregs op sommige punten niet duidelijk genoeg zijn voor de verkeersdeelnemers. De International Maritime Organisation (IMO) onderkent dit. Onderstaand onderzoek probeert duidelijkheid te verschaffen om welke voorschriften het vooral gaat, met als doel meer inzicht te krijgen in de tekortkomingen van de Colregs zodat de officier van de wacht deze in acht kan nemen. Het onderzoek beperkt zich tot deel B, voorschriften betreffende het uitwijken.
De hoofdvraag is: ‘Welke tekortkomingen met betrekking tot ColRegs deel B zorgen voor een kloof tussen de betreffende voorschriften op papier en de toepassing in de praktijk?’
De twee deelvragen zijn: ‘Wat is er vanuit de IMO gedaan om de tekortkomingen uit ColRegs deel B op te sporen en te elimineren?’ en ‘Welke inzichten kunnen worden ontleend aan de expertise van ervaringsdeskundigen met het oog op de tekortkomingen van de ColRegs deel B?’
De resultaten uit dit onderzoek geven aan dat sommige voorschriften inderdaad niet voor alle verkeersdeelnemers duidelijk genoeg zijn en daarom verschillend geïnterpreteerd kunnen worden of als verwarrend worden ervaren. Het gaat om de voorschriften 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19 en het principe achter de ColRegs.
Discussie: Het effect van de gevonden punten op de praktijk is niet onderzocht. Dit moet eerst onderzocht worden. Tot die tijd zijn de gevonden punten (tekortkomingen) slechts ‘mogelijke tekortkomingen’ in de ColRegs deel B. De ColRegs zijn wereldwijd van kracht, maar in dit onderzoek zijn alleen Nederlanders geïnterviewd. Het ligt voor de hand dat wereldwijde consensus over de interpretatie van de ColRegs moeilijk is te realiseren gezien de verschillende belangen wereldwijd en plaatselijke situaties die per land verschillende interpretaties van de Colregs noodzakelijk kunnen maken. Ook zou de conclusie en de resultaten van dit onderzoek beter onderbouwd zijn als het aantal geïnterviewde hoger was
Conclusie: Uit het onderzoek is gebleken dat een aantal voorschriften uit deel B reden tot verschillende interpretatie en verwarring kunnen geven. Het is belangrijk dat officieren van de wacht bewust zijn van de onduidelijkheden met betrekking tot de interpretatie van de ColRegs die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Advies is om hier ook op zeevaartscholen extra aandacht te laten besteden aan de verschillende manieren waarop de ColRegs in de praktijk wordt geïnterpreteerd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerVisser Shipping B.V., Sneek
Datum2022-02-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk