De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe bewust is de burger van Noordoost-Friesland met betrekking tot klimaatverandering en klimaatadaptatie?

Waterbewustzijn en motivaties voor participatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe bewust is de burger van Noordoost-Friesland met betrekking tot klimaatverandering en klimaatadaptatie?

Waterbewustzijn en motivaties voor participatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het onderzoek naar: ‘Hoe bewust is de burger van Noordoost Friesland met betrekking tot klimaatverandering en klimaatadaptatie?’, zijn er gegevens verzameld via het afnemen van enquêtes. Het onderzoeksgebied bestaat uit Noordoost Friesland (NO Friesland). Dit gebied is te groot is om in kaart te brengen daarom is er voor gekozen een selectie te maken. Deze selectie is gemaakt aan de hand van een multicriteria-analyse (MCA) en is opgesteld volgens drie aspecten: gemiddelde woningwaarde, gemiddeld aantal inwoners en het gemiddelde inkomen. Hieruit volgde één dorp in de gemeente Tietjerksteradeel en één wijk uit de stad Leeuwarden. Hierna zijn met behulp van de enquêtes gegevens verzameld. Echter bleek dat er te weinig enquêtes waren opgehaald in het dorp Oudkerk. Er is toen de keuze gemaakt een tweede dorp te kiezen met behulp van de MCA. Hieruit volgde het dorp Molenend ook gelegen in de gemeente Tietjerksteradeel. Aan de hand van de enquêtes is bepaald wat de mate van de bewustwording is van de respondenten betreffende water-gerelateerde aspecten van klimaatverandering en klimaatadaptatie. Er is een verdeling gemaakt tussen stad en dorpen om te onderzoeken of hiertussen een verschil bestaat. De locaties Oudkerk en Molenend worden representatief geacht voor dorpen en de wijk Westeinde voor een stad. Er is gebleken dat de respondenten veranderingen in het weer hebben waargenomen en dit ook als klimaatverandering ervaren. Verder heerst er weinig bekendheid rondom het begrip klimaatadaptatie. Met de bevindingen van de drie testlocaties zal een oordeel worden gegeven over de situatie in NO Friesland met betrekking tot de burgerlijke bewustwording omtrent klimaatverandering en klimaatadaptatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein, VHL University of Applied Sciences, Leeuwarden
Datum2017-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk