De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke stortmethode?

Factoren die van invloed zijn als weersomstandigheden, stabiliteit, waterdiepte en/of soort lading t.a.v. de bepaling op de keuze van de “stortmethode”

Open access

Rechten:

Welke stortmethode?

Factoren die van invloed zijn als weersomstandigheden, stabiliteit, waterdiepte en/of soort lading t.a.v. de bepaling op de keuze van de “stortmethode”

Open access

Rechten:

Samenvatting

Marktleider ‘Van Oord’ heeft veel innovatieve ideeën binnen de Subsea Rock Installation (SRI).
De vloot bestaat uit o.a. valpijpschepen die worden ingezet voor het stabiliseren en beschermen van kabels, leidingen en andere installaties. Van Oord heeft sinds vorig jaar een nieuw schip bij de vloot toegevoegd en op de markt gebracht, namelijk de ‘Bravenes’.
Dit schip is uitgerust met een DP3 Systeem en biedt een mogelijkheid voor drie verschillende manieren van ‘Subsea Rock Installation’ namelijk: de valpijp door de Moonpool, de valpijp over het zijschip en de Tremiepijp over het zijschip (ingenuity, sd).

De stortmethode ‘de valpijp over het zijschip’ valt buiten de scope van het onderzoek vanwege het feit dat deze stortmethode nog niet van toepassing is geweest tot heden toe. Voor de datacollectie van dit kwalitatieve onderzoek is gekozen voor het houden van interviews. Hierdoor zou voor het verkrijgen van de informatie uit de interviews, betreffende de stortmethode waarbij de valpijp over het zijschip gaat, niet betrouwbaar of volledig kunnen zijn met als oogpunt de weinige praktijkervaring van de bemanning.

De doelstellling van dit onderzoek is om de factoren, die een invloed hebben op de keuze van de uiteindelijke stortmethode van de SubSea Rock Installation aan boord van de Bravenes, in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de stortmethoden de valpijp door de Moonpool en de Tremiepijp over het zijschip. Voor het verkrijgen van de resultaten uit het praktisch onderzoek zijn er interviews gehouden en is er gebruik gemaakt van peer debriefing. In dit onderzoek zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen gesteld:

• In hoeverre zijn factoren als waterdiepte, soort lading, stabiliteit en weersomstandigheden bepalend voor de keuze van een van de twee verschillende stortmethoden van Subsea Rock Installation op de Bravenes?
o Wat voor invloed heeft de waterdiepte op het bepalen van de keuze van de stortmethode?
o Is er een verschil in de soort lading tussen de stortmethode met de valpijp door de Moonpool en de stortmethode met de Tremiepijp?
o In hoeverre beïnvloeden de twee stortprocessen de stabiliteit van het schip?
o In hoeverre zijn de weersomstandigheden van invloed op de keuze van de stortmethode?

Uit de conclusie blijkt dat de genoemde factoren wel degelijk een invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de stortmethode. Uit de interviews kwam naar voren dat meerdere factoren met elkaar in aanmerking komen en verschillende factoren een verband met elkaar vormen m.b.t. de uiteindelijke keuze van de stortmethode aan boord van de Bravenes. De situatie van het project staat contractueel vastgesteld tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer, maar bepaald uiteindelijk wel wat voor soort lading er moet worden gestort. Uit de interviews bleek dat de soort lading weer van grote invloed is op de limitage van de werkgebieden van de beide stortmethoden. De valpijp door de Moonpool is gelimiteerd vanwege de Moonpool Chute met een maximale diameter van 900mm., waarbij de diameter van de Tremi Pipe Chute 1800mm. bedraagt en dus met groter gesteente kan opereren.

Verder blijkt dat, de factoren weersomstandigheden en waterdiepte een verband vormen die samen zorgen voor een gelimiteerd werkgebied van de beide stortmethoden, waarbij het werkgebied van de valpijp door de Moonpool tot een maximale significante golfhoogte van 4.90 meter en maximale stroomsterkte van 4 knopen bedraagt. Dit in tegenstelling tot het werkgebied van de stortmethode van de Tremiepijp waarbij een maximale significante golfhoogte van 2.5 meter en maximale stroomsterkte van 2.4 knopen geldt en dus meer gelimiteerd is in zijn werkzaamheden met als oogpunt de factor weersomstandigheden en de waterdiepte.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerVan Oord Nederland B.V., Rotterdam
Datum2019-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk