De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Kwalitatief onderzoek naar relevante factoren bij het opzetten en in stand houden van een veilige relatie tussen hulpverlener en cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Kwalitatief onderzoek naar relevante factoren bij het opzetten en in stand houden van een veilige relatie tussen hulpverlener en cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking willen net als ieder ander zelfbeschikking hebben over het eigen leven. De cliënt wordt hierin door de hulpverleners van Arduin gemotiveerd en ondersteund. De hulpverleners ervaren hierbij echter tevens een verantwoordelijkheidsdilemma met overige taken. De hulpverleners hebben enerzijds een verantwoordelijkheid in het vergroten van de zelfbeschikking van de cliënt waarbij een veilige relatie essentieel wordt geacht en anderzijds een verantwoordelijkheid in het treffen van beschermende maatregelen vanuit zelfoverschatting van de cliënt hetgeen de veilige relatie onder druk zet. Vanuit bovenstaande probleemstelling wordt de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

‘Welke factoren zijn van invloed op het tot stand brengen en in stand houden van een veilige relatie tussen de hulpverlener en de jongvolwassene in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar, met een lichte verstandelijke beperking en een lage sociaal-emotionele ontwikkeling binnen Stichting Arduin?’

De onderzoeksvraag is open geformuleerd, waardoor een kwalitatief en beschrijvend onderzoek passend is. De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is dat de hulpverlener vanuit een houding werkt zonder verwachtingen aan het creëren van basisvertrouwen en zorgvuldig probeert aan te sluiten op de daadwerkelijke behoeften en het ontwikkelingsniveau van de cliënt. Hieruit vloeit tevens de belangrijkste aanbeveling namelijk het door de hulpverlener kunnen reflecteren op het eigen gedrag. Binnen de organisatie wordt aangedragen om dit op drie essentiële onderdelen terug te laten komen met name op de rapportage aan het einde van de dienst van de hulpverlener, de intervisies en de functioneringsgesprekken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerStichting Arduin, Middelburg
Datum2017-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk