De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Genderkloof binnen de scheepvaart

Belang diversiteit van mannen en vrouwen aan boord

Open access

Rechten:

Genderkloof binnen de scheepvaart

Belang diversiteit van mannen en vrouwen aan boord

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van het artikel van Felicity Landon ‘’Better motivation and retention rethink needed to encourage and keep women at sea’’. Hierin wordt het tekort aan vrouwen die werkzaam zijn in de scheepvaart benoemd en benadrukt. Het probleem dat in het artikel van Felicity Landon wordt aangekaart gaat om het feit dat de genderdiversiteit te klein is binnen de scheepvaart. Daar zijn in dit onderzoek oplossingen voor gezocht.
Het doel van dit onderzoek is om de genderdiversiteit binnen de scheepvaart te vergroten door adviezen te geven die daar aan kunnen bijdragen. Om dit doel te bereiken is er één hoofdvraag opgesteld en zijn er drie deelvragen opgesteld:

Hoofdvraag: Hoe kan de genderdiversiteit vergroot worden binnen de scheepvaart?
Deelvragen:
- Hoe kijken vrouwen tegen genderdiversiteit aan?
- Hoe kijken vrouwen naar een baan als zeevarende?
- Welke belemmeringen zijn er om meer vrouwen te laten integreren binnen de scheepvaart?

Eerst is er vooronderzoek gedaan door middel van literatuuronderzoek. Dit vooronderzoek is verwerkt in het theoretisch kader. Hierin gaat het over statistieken over vrouwen die werkzaam zijn binnen de scheepvaart, het belang van genderdiversiteit en welke initiatieven er wereldwijd al zijn genomen om de genderdiversiteit binnen de scheepvaart meer in balans te krijgen.
Dit onderzoek heeft zich gericht op de interpretaties en meningen van vrouwen. Hierbij is data verzameld via enquêtes (zie bijlage 4) aan vrouwen met een Nederlandse nationaliteit. De dataverzamelingsmethode voor dit onderzoek bestaat uit een mixed-method. Dit wil zeggen dat dit onderzoek zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek is. Om een betrouwbaar onderzoek te krijgen is er gestreefd naar 385 respondenten.

De kwantitatieve resultaten zijn terug te vinden in de bijlagen en deze resultaten zijn geanalyseerd in hoofdstuk 4.1 tot en met 4.3. De kwalitatieve resultaten zijn te lezen in hoofdstuk 4.4 en hier zijn relevante antwoorden te zien vanuit de respondenten. De resultaten van dit onderzoek zijn gericht op de interpretaties, meningen en vooroordelen van vrouwen. Deze resultaten zijn dus geen absolute waarheid en kunnen niet direct oplossingen geven op de hoofdvraag, maar kunnen wel als leidraad gebruikt worden om een baan als zeevarende voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk zijn er voor dit onderzoek 512 respondenten geweest. Doordat er voldoende respondenten waren voor dit onderzoek, is er een algemeen beeld verkregen wat betrouwbaar genoeg is om antwoorden op de hoofdvraag te kunnen geven. De beknopte conclusie is als volgt:

Het is belangrijk om te streven naar een gelijk aantal mannen en vrouwen binnen een team. Wanneer dit niet mogelijk is, is het goed om meerdere vrouwen samen aan boord te hebben. Verder is het belangrijk om adequate regelingen te treffen met betrekking tot zwangerschappen en er kan gekeken worden naar kortere vaarperiodes wanneer vrouwen kinderen krijgen. Voor rederijen wordt er aangeraden om het aannemen van vrouwen te stimuleren, duidelijke informatie te verstrekken over het werken met vrouwen, eventueel te investeren in assertiviteitstrainingen voor de bemanning en om inclusiviteit uit te dragen. Laat hierbij de rederij de leidinggevenden screenen of deze personen positief tegenover vrouwelijke zeevarenden staan. Probeer wanneer mogelijk om meerdere Nederlandse collega’s samen aan boord te zetten en zorg voor voldoende voorzieningen voor vrouwen. Hierbij moet de privacy en veiligheid van vrouwen worden gewaarborgd. Ten slotte moet het stigma van alleen mannelijke zeevarenden doorbroken worden en is het noodzakelijk dat er op de juiste manier gepromoot wordt om het aantal vrouwen voor dit vakgebied in de maritieme sector te vergroten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerAmasus Shipping B.V., Delfzijl
Datum2021-09-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk