De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie oostelijke ontsluiting bedrijventerrein Nishoek te Kruiningen

Reconstructie oostelijke ontsluiting bedrijventerrein Nishoek te Kruiningen

Samenvatting

De gemeente Reimerswaal ziet de oostelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Nishoek te Kruiningen al jaren als een gevaarlijk gebied. Auto’s rijden met hoge snelheden over de kruispunten waar ook fietsers gebruik van moeten maken. Daarnaast is er een groep fietsers dat de aangegeven fietsoversteekplaats juist niet gebruikt en de weg over langere afstand deelt met autoverkeer. Daarnaast wordt verwacht dat de Nishoek in de komende jaren zal uitbreiden en grotere intensiteiten met zich mee zal brengen. De gemeente heeft opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar een mogelijke reconstructie van het gebied.

Het doel van dit onderzoek is een veiligere situatie te ontwerpen welke tevens genoeg capaciteit heeft voor de toekomst. De onderzoeksvraag hierbij is: Hoe kan de oostelijke ontsluiting van het bedrijventerrein de Nishoek te Kruiningen worden gereconstrueerd in een situatie waarbij fietspaden duidelijker zijn aangelegd, veiligheid op kruispunten is verhoogd en het wegennet is voorbereid op de verkeersbehoefte van 2035? Het onderzoek resulteert in een ontwerpvoorstel.

Om tot een definitief ontwerp te komen is de huidige situatie geanalyseerd. Een plan van eisen is opgesteld aan de hand van theoretisch onderzoek, eisen en wensen van de opdrachtgever. Aan de hand van het plan van eisen en de limitaties opgesteld uit de omgevingsanalyse zijn meerdere ontwerpen opgesteld. Aan de hand van een MCA is de voorkeursvariant bepaald, deze is verder uitgewerkt tot een ontwerpvoorstel.

Het ontwerpvoorstel is uitgewerkt inclusief een bepaling van de wegconstructie een voorstel van lichtmasten en bebording en een analyse van de waterhuishouding. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat een volledige herinrichting van de ontsluiting benodigd is om veiligheid te garanderen. Het toepassen van een rotonde als kruispuntvorm ter hoogte van de kruising Oude Dijk met de Goversweg blijkt de veiligste situatie te garanderen. Het aanleggen van een rotonde biedt ruimte de Stationsweg te verleggen en een tweede kruispunt ter hoogte van de Nisseweg te voorkomen. Verder is gevonden dat er geen problemen zullen ontstaan in de nabije toekomst betreffende de toename in intensiteiten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerBuroinfra B.V., Goes
Datum2023-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk