De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Multisensory Safety

Zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg- Een verkenning van de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Multisensory Safety

Zintuigbeïnvloeding in de veiligheidszorg- Een verkenning van de mogelijkheden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veiligheidszorg draait om beïnvloeding van gedrag, percepties en emoties van mensen.
Langzaam maar zeker begint in de veiligheidzorg de idee te ontstaan dat die beïnvloeding
(ook) kan plaatsvinden langs andere wegen dan de tot nu toe gebruikelijke. Bijvoorbeeld via
directe beïnvloeding van de zintuigen. Op diverse andere vakgebieden zijn immers al
interessante resultaten met deze manier van beïnvloeding geboekt.
Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties initieerde het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid daarom een ontwikkelproject. Doel
daarvan is praktisch uitvoerbare manieren te vinden om via zintuigbeïnvloeding bij te dragen
aan veiligheid en veiligheidsbeleving in de (semi) openbare ruimte.

OrganisatieHogeschool Inholland
AfdelingDomein Management, Finance en Recht
LectoraatPublic Reassurance
Jaar2010
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk