De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Compendium voor de verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Compendium voor de verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Samenvatting

Sinds 1 januari 2015 maakt de tegenprestatie onderdeel uit van de Participatiewet. Het hoofddoel van deze nieuwe wet is dat meer mensen betaald werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De tegenprestatie mag niet verward worden met verplichte onbetaalde arbeid in het kader van de re-integratie. De re-integratietrajecten zijn bedoeld om de bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij de terugkeer naar werk. De tegenprestatie is bedoeld om de bijstandsgerechtigde iets terug te laten doen voor de ontvangen uitkering.

Tijdens onderzoek naar de gang van zaken bij de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam werd duidelijk, dat een handleiding vanuit het perspectief van de klant ontbreekt terwijl daar wel behoefte aan bestaat. Om in die behoefte te voorzien hebben wij een compendium ontwikkeld. Het compendium gaat in op de rechten, plichten en risico’s voor de bijstandsgerechtigde die met de tegenprestatie te maken krijgt. Ook licht het compendium het perspectief van de uitvoerders toe en biedt het een overzicht van de argumenten van voor- en tegenstanders van de tegenprestatie. Het compendium sluit af met 25 tips gericht op wat u als bijstandsgerechtigde kunt doen om het contact met uw gemeente over de tegenprestatie goed te laten verlopen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
AfdelingDomein Gezondheid, Sport en Welzijn
LectoraatDynamiek van de Stad
Datum2015-10-01
TypeAndersoortig materiaal
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk