De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Melkveehouders in de knel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Melkveehouders in de knel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoekrapport ‘Melkveehouders in de knel’ is onderzoek verricht naar juridische argumenten die door ZLTO in het licht van art. 1 EP en de knelgevallenregeling kan worden aangevoerd wanneer de melkveehouders met ingang van 1 januari 2018 worden geconfronteerd met het fosfaatrechtenstelsel.
Door de invoering van fosfaatrechten worden de mogelijkheden om melkvee te houden beperkt. Een melkveehouder mag niet meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat aan het bedrijf is toegekend. Doordat bij de toekenning van het aantal rechten geen rekening wordt gehouden met de latente ruimte, er een generieke afroming wordt toegepast en er sprake is van een afroming na overdracht dient er een eigendomstoets te worden uitgevoerd. Hierbij wordt bekeken of er sprake is van regulering van eigendom of ontneming op grond van art. 1 EP bij het EVRM.
Verder wordt in het onderzoek onderzocht of er voor de knelgevallen die geen aanspraak kunnen maken op de knelgevallenregeling er een compensatie kan worden geboden op grond van art. 1 EP de individuele en buitensporige last of op grond van nadeelcompensatie. Tot slot wordt er onderzocht hoe het stelsel van fosfaatrechten in de praktijk gaat uitpakken binnen drie verschillende melkveehouders met ieder een andere bedrijfsvoering.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersZLTO te ‘s-Hertogenbosch
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk