De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Het klooster Mariadal is een rijksmonument gelegen in de binnenstad van Roosendaal. Door het vertrek van de zusters moet er worden gezocht naar een nieuwe bestemming voor het complex. De Provincie Noord-Brabant heeft het kloostercomplex aangekocht met als doel om het erfgoedcomplex door herontwikkeling te behouden. De Provincie is sinds januari 2017, in samenwerking met de Gemeente Roosendaal, op zoek naar een nieuwe eigenaar, die het complex gaat herontwikkelen. De Gemeente wenst aanvullende voorwaarden te stellen omtrent de herontwikkeling. In dit praktijkgericht juridisch onderzoeksrapport is allereerst uiteengezet wat er reeds is geregeld door de Gemeente Roosendaal om de herontwikkeling te bewerkstellingen, dit is de achtergrond waartegen aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden door de Gemeente. Vervolgens is onderzocht welke wet- en regelgeving in acht moet worden genomen bij de herontwikkeling. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het bestemmingsplan, dat dient vast te worden gesteld door de gemeenteraad voor de locatie Mariadal, het belangrijkste instrument is voor de Gemeente waardoor aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. Eveneens is onderzocht welke actoren een rol spelen en welke belangen zij hebben. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht is het immers noodzakelijk dat de Gemeente Roosendaal de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart bij de voorbereiding van een besluit. Tot slot is onderzocht welke aanvullende voorwaarden het college wenst te stellen voor een duurzame en toekomstgerichte herontwikkeling van het kloostercomplex, welke vertaald zijn naar een anterieure overeenkomst. Met de resultaten wordt ernaar gestreefd de Gemeente Roosendaal te adviseren omtrent de herontwikkeling van het kloostercomplex.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingHBO-Rechten
PartnerGemeente Roosendaal
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk