De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gemeente Oss 2.0 - De bestuursrechtelijke kant van digitalisering

Gemeente Oss 2.0 - De bestuursrechtelijke kant van digitalisering

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek was de relatieve onbekendheid bij de gemeente Oss met digitalisering van processen binnen de organisatie. Er ontbrak een overzicht van de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden die gelden bij het elektronisch aanbieden van diensten, zoals het indienen van inspraakreacties/zienswijzen, bezwaarschriften, aanvragen en planschadeverzoeken en het elektronisch bekendmaken van besluiten aan de burger.
Om een beeld te krijgen van andere gedigitaliseerde gemeenten hebben er interviews plaatsgevonden met de gemeente Nieuwegein en de gemeente Zoetermeer. Zij behoren tot de top vijf van de meest volwassen digitale dienstverleners onder gemeenten. Daarnaast is gekeken naar de gemeente Tilburg. Op het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en het bestuursorganen zijn de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) en de Wet elektronische bekendmaking (Web) van toepassing. De elektronische weg dient zowel door burger als bestuursorgaan expliciet opengesteld te worden. In Nederland wordt DigiD gebruikt als elektronische handtekening. De wet kent ook een vormvereiste 'schriftelijk'. Deze vormvereiste krijgt in de Memorie van Toelichting van de Webv een ruime en dynamische uitleg waardoor 'schriftelijk' ook een elektronische gegevensdrager kan zijn. Het elektronische berichtenverkeer tussen burgers en het bestuursorgaan kent risico's zoals: het digitale archief, privacy van burgers, termijnoverschrijding en het niet bereiken van burgers via de digitale weg. Op basis van het onderzoek en de wet kan geconcludeerd worden dat inspraakreacties/zienswijzen, bezwaarschriften, aanvragen en planschadeverzoeken elektronisch ingediend kunnen worden. Omdat aan planschadeverzoeken veel kwalitatieve eisen gesteld worden is het beter om deze dienst via de gewone, op papier en per post, weg te laten lopen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGemeente Oss
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk