De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de theaterbranche werkt men veelal onder het motto "the show must go on". Dit
zorgt ervoor dat er veelal onder grote druk gewerkt wordt. Werken onder tijdsdruk
gaat vaak ten koste van de veiligheid bij het werk, met het gevolg dat er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan of zelfs nog erger ongevallen plaats vinden. Ingevolge
artikel 7:658 BW is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade die de
medewerker tijdens zijn werk lijdt.
Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit zijn zorgplicht voor de veiligheid.
In de theaterwereld, zo is mij gebleken, is weinig kennis over de zorgplicht en de
aansprakelijkheid en krijgt de veiligheid niet de aandacht die nodig is. Dit is op de
eerste plaats van belang voor de veiligheid van de werknemers, maar ook om te
voorkomen dat de werkgever wordt aangesproken op basis van artikel 7:658 BW.
Uit de bespreking van dit artikel in het eerste gedeelte van dit rapport zal blijken dat
ingevolge dit artikel de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade die een
werknemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Deze aansprakelijkheid is
gebaseerd op het uitgangspunt dat de werkgever de zorgplicht draagt voor de
veiligheid van de werknemer. Deze zorgplicht wordt wat betreft zijn verschillende
onderdelen nader geconcretiseerd en toegepast op het theater.
Uit de in dit rapport behandelde jurisprudentie zal blijken dat de Hoge Raad aan deze
zorgplicht zeer hoge eisen stelt. Soms zo hoog dat de vraag kan worden gesteld of er
geen sprake is van een risico-aansprakelijkheid in plaats van een
schuldaansprakelijkheid. Een vraag die door de Hoge Raad, zo zal blijken, overigens
ontkennend wordt beantwoord.
Tevens volgt uit de wet en jurisprudentie van de Hoge Raad dat de werkgever alleen
dan niet aansprakelijk is, indien hij kan aantonen dat de schade van de werknemer
een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. De
bewijslast ligt hierbij geheel bij de werkgever. Gegeven de eisen die aan zorgplicht
van de werkgever worden gesteld, zal deze, zo blijkt uit jurisprudentie, er niet snel in
slagen dit bewijs te leveren.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerVereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties
Datum2009-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk