De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gerechtsdeurwaarders, Drones & Privacy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gerechtsdeurwaarders, Drones & Privacy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bevat informatie omtrent de privacyaspecten die van belang zijn bij de beroepsmatige inzet van een drone door gerechtsdeurwaarders bij het leggen van beslag op roerende zaken. Indien het dronebeslag niet voldoet aan de privacywetgeving, loopt de gerechtsdeurwaarder het risico om
een ongerechtvaardigde inbreuk te maken op het recht op privacy van betrokken personen. Denk hierbij aan de geëxecuteerde, maar ook aan derden die de drone kunnen constateren op het moment dat het dronebeslag plaatsvindt. De inbreuk kan alleen gerechtvaardigd worden als er geen minder ingrijpende manier aanwezig is om het doel te behalen. Hierdoor mogen de beelden niet worden opgeslagen en zal het dronebeslag vooraf kenbaar gemaakt moeten worden aan de betrokken personen. Omdat er aan een drone een camera wordt bevestigd, is er ook sprake van een verwerking van persoonsgegevens waardoor de Algemene Verordening Gegevensverwerking geraadpleegd is. Hieruit is gebleken dat de verwerking moet voldoen aan de eis van minimale gegevensverwerking. Daarnaast moet de verwerking transparant zijn en moet de drone worden beveiligd tegen datalekken. De gerechtsdeurwaarder moet technische en organisatorische maatregelen treffen, zodat aan de voorwaarden wordt voldaan. De gerechtsdeurwaarder moet zich kunnen verantwoorden tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij daarom vragen. Op het moment dat de gerechtsdeurwaarder zich niet kan verantwoorden, loopt hij het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt.
Om ervoor te zorgen dat de gerechtsdeurwaarders op de hoogte zijn welke maatregelen zij moeten nemen, is er een brochure ontworpen met daarin de nodige informatie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersLectoraat Recht & Digitale Technologie en Lectoraat Digitalisering & Veiligheid
Datum2018-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk