De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen de provincie Zeeland : Hoe de provincie Zeeland op een behoorlijke en zorgvuldige wijze uitvoering dient te geven aan de Wet bescherming persoonsgegevens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens binnen de provincie Zeeland : Hoe de provincie Zeeland op een behoorlijke en zorgvuldige wijze uitvoering dient te geven aan de Wet bescherming persoonsgegevens

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft er in het jaar 2001 toe geleid, dat vele organisaties hun verwerking van persoonsgegevens moesten aanpassen aan de eisen die deze wet stelt. Hetgeen ook voor de provincie Zeeland geldt.

Tot op heden hanteren de afdelingen binnen de provincie Zeeland echter hun eigen wijze van gegevensverwerking, omdat men niet weet op welke wijze er invulling gegeven moet worden aan de eisen die de Wbp aan een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens stelt. Hetgeen geresulteerd heeft in een verwerking van persoonsgegevens, die niet in overeenstemming met de eisen van de Wbp plaatsvindt. De afdelingen Welzijn en Natuur & Landschap houden zich binnen de provincie Zeeland voornamelijk bezig met het verlenen van subsidies en vergunningen, waarvoor zij velerlei persoonsgegevens van burgers verwerken. Deze twee afdelingen zijn als uitgangspunt genomen, teneinde te kunnen vaststellen welke lancunes te onderscheiden zijn en op welke punten de naleving van de Wbp binnen de afdelingen van de provincie Zeeland verbeterd dient te worden.

Er wordt niet aan alle vereisten van de Wbp voldaan, waardoor er enkele lancunes zijn te onderscheiden. Zo verwerken de afdelingen persoonsgegevens die niet ter zake dienend en bovenmatig zijn met betrekking tot het doel waarvoor de persoonsgegevens door de afdelingen verzameld worden. Daarnaast genieten de persoonsgegevens een onvoldoende beveiliging tegen verlies of tegen een onrechtmatige verwerking en is tevens gebleken, dat de medewerkers binnen de provincie Zeeland onvoldoende doordrongen zijn van de noodzaak zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig de eisen die de Wbp daaraan stelt.

Het niet naleven van de Wbp brengt risico's voor de provincie Zeeland met zich mee. Zo is het College Bescherming Persoonsgegevens bevoegd diverse sancties op te leggen. Tevens loopt de provincie Zeeland het risico dat er schade aan het bestuurlijke en politieke imago ontstaat, indien de burger er van op de hoogte is dat de overheid de geldende wet- en regelgeving onvoldoende naleeft. Het vertrouwen van de burger in de overheid wordt hierdoor geschaad, waardoor de bestuurbaarheid van de provincie zal afnemen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
Partnersprovincie Zeeland
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk