De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg voor privacy!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg voor privacy!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SOVAK is een zorginstelling die zich richt op het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking. SOVAK beschikt over enorm veel persoonsgegevens van cliënten. De huidige
privacyregelgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna Wbp), is gebaseerd op de Europese Richtlijn uit 1995. Gezien de technische ontwikkelingen is de snelheid en hoeveelheid waarin gegevens worden verzameld enorm gestegen. De richtlijn uit 1995 biedt onvoldoende waarborgen om de privacy van individuen optimaal te beschermen. De Europese Commissie heeft daarom in 2012 de Algemene verordening gegevensbescherming gepresenteerd (hierna AVG). De AVG is formeel aangenomen op 27 april 2016 en zal in 2018 in werking treden. De verordening zal de Wbp volledig vervangen. Om vooruit te lopen op de AVG is op 1 januari 2016 de Wet meldplicht datalekken en de uitbreiding boetebevoegdheid AP opgenomen in de Wbp. De meldplicht datalekken verplicht organisaties voortaan om datalekken te melden wanneer deze ernstige nadelige gevolgen kunnen hebben. Tevens brengt de AVG een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee. Zo wordt SOVAK verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen, het privacybeleid aan te passen en een Privacy Impact Assesment uit te voeren. Daarnaast introduceert de AVG de algemene documentatieverplichting en wordt de informatieplicht uitgebreid. Ook worden er nieuwe rechten voor betrokkenen gepresenteerd. Zij hebben voortaan het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit. Wanneer niet wordt voldaan aan de bepalingen uit de privacywetgeving kan de toezichthouder boetes opleggen tot € 1.000.000,- en tot 0,5% tot 2% van de wereldwijze
jaaromzet.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerSOVAK
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk