De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet en de gemeente Halderberge: veel mogelijk- en benodigdheden!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gewijzigde Drank- en Horecawet en de gemeente Halderberge: veel mogelijk- en benodigdheden!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) treedt naar verwachting op 01-01-2013 in werking. De wetswijziging zal een aantal wijzigingen met zich meebrengen, waarvan de overheveling van het toezicht en de handhaving van de DHW van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de burgemeester en het maken van een verordening de meest ingrijpende zijn. Door al deze wijzigingen moeten gemeenten hun regelgeving, beleidsdocumenten en werkprocessen op het gebied van drank en horeca gaan vernieuwen en aanpassen.

Dit onderzoek is opgesteld om de gemeente Halderberge over de inhoud van de gewijzigde DHW en die hieraan verbonden gevolgen en mogelijkheden te informeren. Door de gemeente hierover te informeren, wordt de gemeente in staat gesteld om zelfstandig de inhoud van de gewijzigde DHW te vertalen naar de door de gemeente gewenste regelgeving, beleidsdocumenten en werkprocessen.

De mogelijkheden die de gewijzigde DHW de gemeente biedt om schadelijk alcoholgebruik en de alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde tegen te gaan, vragen om het maken van beleidskeuzes. Om deze keuzes te kunnen maken zal de gemeente beleidsdocumenten op het gebied van drank- en horeca vast moeten stellen. Naast vaststellen van nieuw beleid zal de gemeente ook een verordening vast moeten stellen. In het kader hiervan wordt in dit onderzoek uiteengezet of en hoe de gemeente de nieuwe (verplichte) verordende bevoegdheden in een verordening kan/moet verwerken. Hiernaast wordt aandacht besteed hoe de gemeente de nieuwe toezichts- en handhavingstaak kan organiseren en wordt besproken op welke gebieden de gemeente haar haar be- en afhandelingsprocessen op het gebied van vergunning- en ontheffingverlening door de wetswijziging aan moet passen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
PartnerGemeente Halderberge
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk