De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deregulering in Dongen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Deregulering in Dongen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek worden een aantal van de gemeentelijke verordeningen van de gemeente Dongen doorgelicht om te kijken waar juridisch en praktisch gezien mogelijkheden bestaan om te dereguleren. De gemeente Dongen wil kijken waar zij onderwerpen kan loslaten teneinde haar rol als overheid ten opzichte van de burger opnieuw te definiëren, conform de beoogde paradigmawisseling in de omgevingswet.

Binnen de gemeente bestaat echter nog weerstand tegen het geheel loslaten van onderwerpen. Inwoners, gemeenteraadsfracties en het College van B&W wil nog graag een handhavingsbevoegdheid behouden. Er bestaat angst dat zonder deze handhaving de gemeente de kwaliteit van de fysieke leefomgeving niet meer kan garanderen of dat inwoners tussen wal en schip geraken.

Zonder het daadwerkelijk loslaten van onderwerpen zal er in de gemeente weinig veranderen. Het grootste gedeelte van de aanbevolen dereguleringsacties bestaat uit het schrappen van regels die niet meer worden gebruikt en regels die reeds in hogere wetgeving staan geregeld. Op dat vlak vallen de positieve effecten van de dereguleringsacties dus tegen. Aan de andere kant zijn de mogelijke negatieve gevolgen makkelijk tegen te gaan door voorlichting en andere maatregelen.

Deze dereguleringsacties moeten worden gezien als een eerste stap naar de nieuwe rol van de overheid. Door op bepaalde onderwerpen een vangnet aan regulering intact te laten zal een tussenvorm worden gerealiseerd, waardoor de gemeente haar taken (nog) niet loslaat maar wel inwoners alvast kan stimuleren om waar mogelijk zelf al verantwoordelijkheid te nemen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk