De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke gevolgen zijn er voor de IND voor de wijze waarop alleenstaande minderjarige vreemdelingen, van zes tot achttien jaar oud, worden gehoord door de IND-medewerker na implementatie van de Procedurerichtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking)?’.

Uiterlijk op 20 juli 2015 dient de nieuwe Procedurerichtlijn geïmplementeerd te zijn in de nationale wet. De aanleiding tot dit onderzoek is dat vanwege alle wijzigingen en ontwikkelingen onduidelijk is of de wijze waarop deze amv’s in de praktijk na de implementatie worden gehoord, nog voldoet aan de nieuwe Procedurerichtlijn. Voor de IND is het van groot belang dit helder te hebben zodat de wijze waarop amv’s door de IND-medewerker worden gehoord ook overeenstemt met de nieuwe Procedurerichtlijn.

Er is onderzocht of de IND na de implementatie van de nieuwe Procedurerichtlijn de wijze van horen van amv’s dient te veranderen. Daarnaast zijn de factoren die invloed kunnen hebben op een minderjarig kind en het verloop van het gehoor, de communicatievoorwaarden en de praktijk onderzocht.

Toon meer
Thema
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerImmigratie- en Naturalisatiedienst
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk