De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van specifiek naar algemeen, hoe?!

Samenvatting

Deregulering staat hoog op de politieke agenda. Daardoor wordt bij steeds meer wetten de vergunningplicht vervangen door een meldingsplicht in combinatie met algemene regels. Zo bestaat ook het voornemen om uitvoering van de Spoorwegwet te vereenvoudigen en de vergunningplicht op grond van artikel 19 Spoorwegwet te vervangen door algemene regels.
ProRail, het bevoegd gezag dat invulling geeft aan artikel 19 Spoorwegwet is benieuwd hoe dit zal uitpakken, en heeft dit als vraag bij Oranjewoud neergelegd. Concreet is de vraag van ProRail uitgewerkt door een onderzoek te doen hoe de overgang naar algemene regels bij eerdere dereguleringsacties heeft uitgepakt. Dit onderzoek is vertaald in een aantal con-clusies en aanbevelingen. Tevens is een risico-inventarisatie opgesteld voor activiteiten op, om of nabij het spoor. Deze inventarisatie geeft gemotiveerd aan of activiteiten al dan niet omgezet kunnen worden naar een meldingsplicht.
Als vergelijkingsbron is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer genomen.
De overgang van vergunningplicht naar een meldingensysteem vraagt tijd, begeleiding en een werkwijze die bevordert dat de kennis bij de meldende partij van een gelijkwaardig ni-veau is als van een vergunningaanvrager. Het is belangrijk om gelijktijdig met de ontwikkeling van artikel 19 Spoorwegwet, de implementatie hiervan voor te bereiden.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerIngenieursbureau Oranjewoud
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk